Forum SRSO w Łańsku

W ramach przygotowań do Kongresu Informatyki Polskiej, w dniach 26--28 maja br. w Łańsku odbędzie się Forum Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych (SRSO).

W ramach przygotowań do Kongresu Informatyki Polskiej, w dniach 26--28 maja br. w Łańsku odbędzie się Forum Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych (SRSO).

Łańsk jest tradycyjnym miejscem spotkań informatyków, zaangażowanych w realizację wielkich projektów administracji państwowej i samorządowej. Tam następuje wymiana poglądów i koordynacja wzajemnych działań. W tym roku najważniejszym punktem programu będzie wytyczenie celów Kongresu Informatyki Polskiej i zadań, jakie w związku z tą imprezą czeka Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych. Referat na ten temat wygłosi Wacław Iszkowski. Na Kongresie SRSO ma reprezentować użytkowników informatyki, pod hasłem wdrażania systemów otwartych i szerzenia kultury informatycznej.

Ważnym tematem forum będzie również przegląd największych polskich projektów informatycznych i telekomunikacyjnych realizowanych w administracji oraz próby ich powiązania z informatyzacją samorządów. Główny ciężar prac w tej sprawie wzięła na siebie Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Na forum w Łańsku ma być powołane jury i ustalony regulamin konkursu im. S. Staszica, prestiżowej nagrody dla polskich firm informatycznych i telekomunikacyjnych pracujących na rzecz administracji.


TOP 200