Forum Informatyki nagrodziło najlepszych

Laureatami tegorocznej Nagrody im. Marka Cara zostali Krzysztof Mączewski i dr Janina Mincer-Daszkiewicz. Już po raz 17. podczas Forum Teleinformatyki organizatorzy wydarzenia nagrodzili osoby wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Tegoroczne XXIV Forum Informatyki odbyło się pod koniec września w Warszawie-Miedzeszynie. To jedna z najbardziej prestiżowych i jednocześnie jedna z najstarszych i największych imprez w branży teleinformatycznej. Co roku wydarzenie gromadzi rzesze specjalistów, którym bliskie są tematy związane z wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym świadczenie usług dla obywateli przez administrację publiczną. W ubiegłym roku na spotkaniu obecnych było blisko pół tysiąca specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, przemysłu teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Wokół państwa

W tym roku tematem przewodnim spotkania był system informacyjny państwa i obywatela. I jak co roku, już od siedemnastu lat Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum wręczyła podczas konferencji jedną z najbardziej rozpoznawalnych nagród w środowisku teleinformatycznym.

Zobacz również:

  • Obsługa cudzoziemców wspierana cyfrowo

Pierwszy dzień Forum został podzielony na sesje tematyczne, które zakończyły się nocnym panele eksperckim poświęconym danym w administracji. Spotkanie otworzyły wystąpienia Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz Dominika Rozkruta, prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, instytucji, która była jedną z pierwszych założonych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W drugim dniu Forum na uczestników czekały kolejne sesje tematyczne i końcowa, szeroka dyskusja uczestników na temat transformacji infrastruktury informacyjnej państwa.

Nagrody zostaną na Mazowszu

W pierwszym dniu, po zakończonych sesjach tematycznych, zostały wręczone nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 roku jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym.

W tym roku laureatami zostali Krzysztof Mączewski, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego i dr Janina Mincer-Daszkiewicz, docent w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dlaczego to im kapituła przyznała nagrodę?

Dr Janina Mincer-Daszkiewicz, otrzymała ją za wieloletnie kierowanie projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w ramach konsorcjum MUCI uniwersytetów polskich z istotnym włączaniem studentów w proces powstawania i modernizacji tego systemu (prace licencjackie i magisterskie) oraz aktywne działanie na polu międzynarodowym odnośnie informatycznego wspomagania wymiany studentów między europejskimi uczelniami (kierowanie projektami Erasmus Without Paper). Janina Mincer-Daszkiewicz od wielu lat związana jest ze środowiskiem akademickim, jest autorką licznych publikacji dotyczących systemów informatycznych dla tegoż środowiska, a pod jej opieką powstało prawie 200 prac magisterskich. Przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana ds. informatyzacji i organizacji Wydziału MIM, a od 2005 roku do dnia dzisiejszego zasiada w senacie UW. Od roku 1999 kieruje projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), który jest własnością MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum ds. Informatyzacji) – konsorcjum polskich uczelni, działającego na zasadach non-profit. W latach 2011-2015 z ramienia MNiSW pełniła rolę kierownika merytorycznego projektu POLon (zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce). Uczestniczy w wielu europejskich projektach informatycznych skierowanych do środowiska akademickiego.

Krzysztof Mączewski został doceniony za utrzymywanie stabilnych, twórczych relacji z ponad 300 partnerami samorządowymi, wspierającymi realizację projektów informatycznych dla województwa mazowieckiego oraz wieloletnią działalność, popularyzującą wiedzę i rozwiązania teleinformatyczne, zwłaszcza z dziedziny geodezji i kartografii. Kapituła brała również pod uwagę jego kierowanie projektami „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Krzysztof Mączewski jest twórcą i współautorem publikacji dotyczących systemów teleinformatycznych, katastru nieruchomości, problematyki informacji przestrzennej, e-administracji oraz praw autorskich. Koordynował projekty partnerskie związane z wdrożeniem nawigacji satelitarnej, tworzeniem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, Baz Wiedzy o Mazowszu oraz Wrót Mazowsza, rozwojem e-administracji w województwie, tworzeniem, modelowaniem i integrowaniem danych przestrzennych, a także wdrażaniem systemowych rozwiązań teleinformatycznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200