Fortuna z R/3

Agros Holding SA, potentat rynku spożywczego, kupił oprogramowanie SAP R/3. Wdrożenie, będące częścią projektu zwiększenia efektywności zarządzania firmą, obejmie w pierwszej kolejności spółkę matkę, stanowiącą centrum kapitałowo-finansowe grupy i podległą jej Agros Sp. z o.o.

Agros Holding SA, potentat rynku spożywczego, kupił oprogramowanie SAP R/3. Wdrożenie, będące częścią projektu zwiększenia efektywności zarządzania firmą, obejmie w pierwszej kolejności spółkę matkę, stanowiącą centrum kapitałowo-finansowe grupy i podległą jej Agros Sp. z o.o.

Dzięki centralnemu zarządzanu finansami, organizacją, marketingiem i produkcją ma ulec poprawie kierowanie spółkami. Według prognoz przedstawicieli departamentu informatyki Agrosu, wdrożenie ma się zakończyć do 1 stycznia 1999 r. W skład grupy kapitałowej Agrosu wchodzi kilkanaście zakładów produkcyjnych i kilka firm usługowo-handlowych, w których w drugim etapie także ma być uruchomiony system SAP-a. Obecnie działające w nich oprogramowanie nie jest zintegrowane, a ze względu na brak sieci rozległej dane przesyłane są za pośrednictwem modemów lub też na dyskietkach. "Równolegle z wdrożeniem systemu R/3 prowadzone będą prace zmierzające do rozbudowy sieci komputerowej i połączenia spółki Agros Holding z podległymi jej zakładami i firmami" - mówi Wojciech Latoszek, dyrektor departamentu informatyki w Agros Holding SA.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200