Forrester: rozwój rynku produktów SIM

Produkty SIM (Security Information Management) pojawiły się na początku tej dekady jako alternatywa ręcznej obsługi rosnącej liczby alarmów bezpieczeństwa, generowanych przez różne urządzenia sieciowe i ochronne.

SIM, nazywane też czasami SEM (Security Event Management), pojawiły się najpierw w ofertach nowopowstałych firm i niektórych dostawców rozwiązań zarządzania i bezpieczeństwa. Po czym na rynku zaistniało wiele firm wnoszących technologie łączące zbieranie danych, możliwości normalizacji i korelacji narzędzi zarządzania z narzędziami bezpieczeństwa.

Technologia SIM przeznaczona jest do automatyzacji zbierania danych rejestrowanych w dziennikach zdarzeń urządzeń ochronnych i wspomaga użytkownika - za pośrednictwem konsoli zarządzania - w rozpoznawaniu ich znaczenia. Produkty SIM używają mechanizmów agregacji i korelacji zdarzeń, podobnych do stosowanych w oprogramowaniu zarządzania siecią, stosując je do zapisów logów generowanych przez urządzenia, takie jak zapory ogniowe, serwery Proxy, systemy wykrywania wtargnięć czy systemy antywirusowe. Co więcej, produkty SIM mogą te dane normalizować, tj. translować np. alarmy generowane przez produkty Cisco czy Check Point Software na wspólny format, umożliwiający korelowanie tych danych.

Najwięksi dostawcy dostrzegają teraz potencjał tej technologii i zaczynają atakować ten rynek. I tak np. Novell przejął w tym celu firmę e-Security, Micromuse - GuardedNet, po czym Micromuse została przejęta przez IBM.

Według danych Forrester Research, rynek technologii SIM wykazuje się przyrostem 50 proc. i będzie utrzymywał to tempo wzrostu aż do roku 2009, aby w roku 20011 osiągnąć 1,2 miliarda USD obrotów. W związku z presją na stosowanie różnych standardów regulacyjnych, coraz więcej firm poszukuje możliwości zarządzania logami i demonstrowania integralności swoich procesów biznesowych, bo to oznacza, że monitorują aplikacje i związaną z nimi infrastrukturę pod kątem niewłaściwych zachowań.

Innym czynnikiem wzrostu według Forrester, jest też wzrastające zainteresowanie SIM ze strony małego i średniego biznesu. Z chwilą, gdy produkty te staną łatwiejsze w użytkowaniu i bardziej przystępne, MŚP zaczną szerzej inwestować w tę technologię. Forrester ocenia, że firmy zatrudniające mniej niż 1000 pracowników stanowią ok. 1 proc. klientów na tym rynku dzisiaj, ale już w roku 2011 może to być 30 proc.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200