Formalnie do jakości

Mniej niż połowa CIO badanych przez Forrester Consulting stosuje formalny plan poprawy jakości aplikacji, ale to właśnie oni częściej osiągali w owym poprawianiu sukces.

Forrester Consulting przeprowadził na zlecenie Compuware badanie dotyczące podejścia dyrektorów ds informatycznych do problemów zapewniania jakości aplikacji. Badanie oparto na sondzie wśród 305 CIO z dużych firm amerykańskich i europejskich (125 dyrektorów z Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii). 15% ankietowanych reprezentowało firmy o rocznych przychodach przekraczających 10 mld USD, 55% - od 1 mld do 10 mld USD, a 30% - od 500 mln do 1 mld USD.

85% ankietowanych uważa, że jakość aplikacji jest ważna lub bardzo ważna dla efektywnego kształtowania opinii o ich firmach w środowisku biznesowym. 63% ankietowanych rozpoczęło takie działania trzy lata temu lub wcześniej, a ponad połowa z nich zainwestowała w narzędzia do testowania jakości w trakcie opracowywania aplikacji.

Zobacz również:

Mimo, że firmy doceniają znaczenie jakości aplikacji i podejmują działania zmierzające do jej poprawy, efekty są niezadowalające. Tylko 29% z 54% ankietowanych, którzy zainwestowali w narzędzia do testowania, uzyskało istotną poprawę jakości. Na pytanie o najważniejsze obecnie przeszkody na pierwszym miejscu wskazywano brak standardowych procedur kontroli jakości. Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio: brak informatyków przeszkolonych w zakresie procedur zapewniania jakości (QA - quality assurance) oraz brak formalnego procesu kontroli. "Sama technologia nie gwarantuje jakości. Zasadnicze znaczenie mają efektywne procesy testowania oraz pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach" - powiedziała Margo Visitacion, główny analityk w firmie Forrester Research. "Granice jednostek organizacyjnych i zakresy odpowiedzialności rozmywają się, jeżeli opracowywania aplikacji i zapewniania jakości nie wspomagają wykwalifikowani pracownicy i właściwy proces testowania".

Mniej niż połowa ankietowanych podała, że ma formalny plan poprawy jakości aplikacji. Pozostali CIO podejmują działania zmierzające do poprawy jakości aplikacji bez formalnego planu i monitorowania jakości lub nie uważają jakości aplikacji za ważny problem. Z 32% respondentów, którzy osiągnęli znaczną poprawę jakości aplikacji, 64% stale stosuje sformalizowane metody zapewniania jakości. Ponadto 52% podało, że pozwalają one bardzo skutecznie eliminować wady przed wdrożeniem. "Dobrym początkiem może być wdrożenie mechanizmów kontroli jakości i narzędzi sprawdzających jakość przy zakupie, ale firmy mogą jeszcze bardziej zwiększyć korzyści z tych inwestycji wprowadzając standardowe, scentralizowane metody, program stałego poprawiania jakości oraz mierniki usprawniające zarządzanie" - komentowała Elizabeth Maly, dyrektor marketingowy działu rozwiązań do kontroli jakości w firmie Compuware.


TOP 200