Flota z CAD'em

Firma Intergraph, czołowy w USA dostawca systemów CAD/CAM/CAE, wygrała przetarg na wykonanie dla US Navy systemu komputerowego, zawierającego m.in. możliwości grafiki interakcyjnej.

Firma Intergraph, czołowy w USA dostawca systemów CAD/CAM/CAE, wygrała przetarg na wykonanie dla US Navy systemu komputerowego, zawierającego m.in. możliwości grafiki interakcyjnej. Kontrakt opiewa na 422 mln USD i pochłonie część funduszy w wysokości 1.5 mld USD, które US Navy ma przeznaczyć na wydatki określane kryptonimem "program CAD-2". Intergraph zainstaluje 4200 stacji roboczych i 1082 serwerów oraz wykona prace oceniane na 500 tys. godz.


TOP 200