Flirt między Oracle a Nippon Steel

Trwa flirt między Oracle a japońskim gigantem przemysłowym Nippon Steel.

Trwa flirt między Oracle a japońskim gigantem przemysłowym Nippon Steel. Japończycy zabiegają o nabycie części akcji Oracle i niedawno, aby uzależnić od siebie znajdującą się w kłopotach finansowych firmę z Framingham, zaoferowali jej pomoc finansową w wysokości 200 mln USD. Oracle odrzuciła tę pomoc, jednakże nie zrezygnowała z kontaktów z Japończykami, których pragnie zainteresować partnerską współpracą w realizacji wspólnego projektu systemu integrującego.


TOP 200