Flexicurity à la Polonaise

Przeszkoda 3: Niedocenianie znaczenia szkoleń zawodowych.

W sytuacji słabej koniunktury budżety szkoleniowe są obcinane w pierwszej kolejności. Mało przedsiębiorców korzysta z istniejących zapisów w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia z dnia 20 kwietnia 2004 r. (rozdz. 14, art. 67 - 69), której nowelizacja obowiązuje od 1 lutego 2009 r. Według niej pracodawca może utworzyć w swoim przedsiębiorstwie fundusz szkoleniowy, do którego wpłaty nie powinny być niższe niż 0,25% funduszu płac. Ustawa przewiduje także, że fundusz szkoleniowy może być tworzony przez więcej niż jednego pracodawcę na zasadzie porozumienia. To rozwiązanie, choć na razie rzadko praktykowane, zbliża nas do europejskich norm. Być może rozwiązania proponowane w ramach rządowego "pakietu antykryzysowego", polegające na sfinansowaniu ze źródeł unijnych szkoleń dla pracowników w godzinach pracy przy zmniejszeniu im pensji, jest krokiem w dobrym kierunku. Wydaje się jednak, że są co najmniej dwie ułomności tego rozwiązania: nieprzygotowanie polskiego rynku szkoleń do zaoferowania długoterminowych programów sprzężonych ze strategią firmy i wizją jej rozwoju w długim okresie, nie tylko w czasach kryzysu; oraz niebezpieczeństwo, że środki unijne zostaną zmarnowane, ponieważ sfinansują przypadkowe szkolenia, które pozwolą na jakiś czas "wypchnąć" pracownika z firmy.

W krajach UE stosuje się rozmaite instrumenty stymulujące zaangażowanie przedsiębiorstwa w szkolenie: zachęty fiskalne i finansowe, obowiązkowa udział pracodawcy w finansowaniu kosztów szkolenia, nagrody dla przedsiębiorstw szkolących swoje kadry w sposób strategiczny, organizacje doradcze i informacyjne oraz partnerstwa wspomagające wysiłki małych i średnich przedsiębiorstw w rozwijaniu ich pracowników. Wszystkie kraje członkowskie UE15 gwarantują możliwość natychmiastowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztu poniesionego szkolenia do jego pełnej wysokości. W niektórych krajach (Holandia czy Austria) suma odejmowana od podstawy opodatkowania może być nawet nieco większa (od 9% do 40% kosztów dodatkowo) niż poniesiony koszt przeprowadzonego programu.

Zobacz również:

  • CEO i kadra kierownicza nie przywiązują uwagi do haseł
  • Niedobór chipów potrwa do 2024 r. - przewiduje Intel
  • Nowa prezes Equinix

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z lutego 2009 r. są krokiem w dobrą stronę - gwarantują możliwość poradnictwa zawodowego i szkoleń osobom, których sytuacja na rynku pracy jest niepewna, np. pracownikom zakładów restrukturyzujących się, planujących zwolnienie zbiorowe lub monitorowane czy też pracownikom, którym już zostały wręczone wypowiedzenia. Pozytywną cechą tych rozwiązań, zgodną z duchem flexicurity, jest fakt, że są one adresowane do osób jeszcze pracujących, a więc jest duża szansa, że mogą pozwolić na uniknięcie im bezrobocia.


TOP 200