Fizyczna kontrola dostępu

Wbrew pozorom, najważniejszymi elementami systemu ochrony w firmie są drzwi i zamki oraz sejfy i szafy stalowe. Tego typu zabezpieczenia - jeśli są poprawnie stosowane - ograniczają możliwość kradzieży zarówno danych, jak i cennych przedmiotów.

W wielu firmach wprowadzenie takich - w gruncie podstawowych zabezpieczeń i systemów kontroli dostępu - jest bardzo proste. Wystarczy wymienić tradycyjne zamki na elektroniczne wkładki zawierające zamek cyfrowy. Do kompletu należy zakupić narzędzia do programowania kart i zamków. Zazwyczaj dostępny jest gotowy do użycia system. Te same karty można wykorzystać przy kontroli dostępu do innych miejsc niż tylko pokoje. Przykładem mogą być czytniki zlokalizowane w windach, blokujące dostęp do wyższych pięter tym, którzy nie mają zaprogramowanej karty.

Rozsądnie zaplanowany system łączy kontrolę dostępu do newralgicznych miejsc z rejestracją czasu pracy. Umożliwia także przygotowanie tymczasowych kart dla gości. Karty takie mogą mieć zaprogramowany termin ważności i obejmować wejście tylko do tych pomieszczeń, do których ma on mieć dostęp. W odróżnieniu od tradycyjnych kluczy, karty magnetyczne są tanie i mogą być - zgodnie z potrzebami - szybko przeprogramowane. Na samej karcie nie ma numeru pokoju, nazwiska osoby, czy nazwy firmy, więc w przypadku zgubienia karty wystarczy ją zablokować.

Niektóre z cyfrowych zamków można skonfigurować w taki sposób, aby oprócz karty był wymagany kod PIN. W miejscach o szczególnych wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa, można wykorzystywać karty mikroprocesorowe, które są znacznie trudniejsze do skopiowania niż karty magnetyczne czy zbliżeniowe. Są też zamki szyfrowe, wymagające podawania jedynie kodu PIN. Typowym miejscem, gdzie zamki cyfrowe są powszechnie wykorzystywane, są hotele oraz niektóre centra konferencyjne.

Mocne drzwi

Instalacja skomplikowanych zamków w słabych drzwiach nie ma sensu. Zamiast standardowych drzwi wewnętrznych (niektóre z nich są słabe, składając się z dwóch warstw cienkiej sklejki), wejścia do chronionych pomieszczeń powinny być zabezpieczone solidnymi drzwiami kancelaryjnymi. Takie drzwi powinny być wytrzymałe (pokryte blachą stalową o grubości 2 mm), winny posiadać blokady przeciwwyważeniowe i solidne zamki rozporowe, niektóre wersje są dodatkowo ognioodporne i mają certyfikat EI60 (wytrzymują 60 min.). Szczegóły określają norma PN-90/B-92270 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 18.10.2005 ( Dz.U. 208, poz. 1741) i zarządzenie MON z 17.11.2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.

Dodatkowym wyposażeniem, spotykanym w kancelariach tajnych, jest rygiel elektromagnetyczny i samozamykacz. Czasami drzwi takie wyposaża się w gałkę z zewnątrz, aby nie można było ich otworzyć bez użycia klucza. Koniecznym wyposażeniem jest wtedy wizjer szerokokątny. Takie drzwi mogą chronić szczególnie ważne miejsca, takie jak kancelarie tajne, serwerownie, miejsca przechowywania znaczącej ilości gotówki lub broni. Drzwi tego typu są produkowane m.in. przez firmy Konsmetal, Zbigmet i Gerda. Dobrej jakości drzwi kosztują 3,5-7 tys. zł.


TOP 200