Firmy wiedzą więcej o bezpieczeństwie

Systematycznie wzrasta świadomość przedsiębiorców z zakresu problematyki zagrożeń sieciowych - wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez Trend Micro. Ponad połowa ankietowanych przyznaje, że zawsze instaluje oprogramowanie antywirusowe, stosuje się do firmowych polityk bezpieczeństwa i z coraz większą podejrzliwością odnosi się do nieznanych stron internetowych. Mimo to specjaliści zauważają, że w związku z geometrycznym postępem w dołączaniu komputerów do sieci, zapewnienie właściwej ochrony dla danych korporacyjnych jest jednym z większych wyzwań stojących przez programistami.

Badania przeprowadzono wśród grupy 1600 użytkowników komputerów z segmentu biznesowego, pracujących w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii. Wśród ważniejszych pytań znalazło się pojęcie świadomości zagrożenia internetowego, określającego w ankiecie Trend Micro, każde zdarzenie, które wykorzystuje globalną sieć do wykonywania szkodliwych lub niepożądanych działań na komputerach użytkowników końcowych.

54 proc. respondentów przyznało, że zdaje sobie sprawę z zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z internetu. Wśród wymienionych państw pozycję lidera objęły Niemcy, gdzie 63 proc. uczestników badania przyznało się do znajomości tematu. Kolejne miejsca zajęły: Wielka Brytania (57 proc.), Stany Zjednoczone (54 proc.) oraz Japonia (43 proc.). Niski odsetek świadomości zagrożeń internetowych Japończyków analitycy tłumaczą pośrednio trudnym do dokładnego przetłumaczenia w ankiecie wyrazów "Web threats", który to zestaw nie jest w Kraju Kwitnącej Wiśni powszechnie używany.

Według specjalistów Trend Micro, zagrożenia internetowe znajdują się na trzecim miejscu pod względem wagi niepożądanych działań informatycznych, zaraz po wirusach i koniach trojańskich. Są uznawane za bardziej szkodliwe niż ataki typu pharming i phishing czy spam.

57 proc. badanych korzysta z systemów antywirusowych, ponad połowa uważnie wybiera odwiedzane witryny internetowe i nieufnie podchodzi do nieoczekiwanych e-maili. Analitycy zauważyli dodatkowo, że świadomość zagrożeń często większa jest w małych i średnich firmach (sytuacja taka ma miejsce w Wielkiej Brytanii i Niemczech). Wyjątkiem jest ponownie Japonia, gdzie prym pod tym względem wiodą korporacje.

Pomimo zwiększającej się wiedzy zwykłych pracowników firm odnośnie zagrożeń płynących z sieci specjaliści przestrzegają przed poleganiem tylko i wyłącznie na zainstalowanych aplikacjach antywirusowych. Tradycyjne zabezpieczenia mogą bowiem nie zapewnić wystarczającej ochrony i żadna metoda czy technologia nie poprawi tej sytuacji. Firmy powinny myśleć o inwestowanie w zintegrowane, wielowarstwowe systemy zabezpieczeń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200