Firmy stawiają na SaaS

Ponad 95% firm ankietowanych przez Gartnera zamierza zwiększyć lub utrzymać na dotychczasowym poziomie korzystanie z aplikacji oferowanych w formie usług.

Co ciekawe, choć zdecydowana większość firm zamierza korzystać z SaaS, to jednak w wielu przedsiębiorstwach wciąż nie wdrożono polityki korzystania z takich usług. Stosowne regulaminy obowiązują tylko w 39% ankietowanych przez Gartnera firm.

"Widać wyraźnie, że rozwiązania SaaS nie mogą być już traktowane jako nowinka - ponad połowa respondentów deklarowało, że w ich firmach korzysta się z nich już ponad trzy lata" - komentuje Sharon Mertz, dyrektor działu badań Gartnera. Podkreśla on również, że w ciągu ostatnich kilku lat wachlarz usług SaaS znacząco się rozszerzył. Obecnie najpopularniejszymi aplikacjami udostępnianymi w tym modelu są e-mail, narzędzia finansowo-księgowe, rozwiązania do automatyzacji procesów sprzedaży, helpdesk oraz zarządzanie wydatkami.

Jeśli chodzi o wydatki na SaaS, wyniki raportu napawają optymizmem. Aż 72% respondentów zamierza zwiększyć środki przeznaczane na SaaS, a tylko 4 % rozważa ograniczenie wydatków na ten cel. Większość firm nie zamierza rezygnować z rozwiązań SaaS - nie znaczy to jednak, że wszyscy uważają je za idealne. Ok. 30% respondentów narzekało na problemy z implementacją. Najczęściej dotyczyły one integracji usług z używanymi w przedsiębiorstwach rozwiązaniami oraz dostosowywaniem ich do potrzeb specyficznych grup użytkowników.


TOP 200