Firmy IT w 2005 r.

Skonsolidowane przychody Prokom Software wyniosły 1,85 mld zł (1,58 mld zł rok wcześniej), a zysk netto wyniósł 138 mln zł (37,2 mln zł); zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości do 30% zysku (ok. 41 mln zł)...

Skonsolidowane przychody Prokom Software wyniosły 1,85 mld zł (1,58 mld zł rok wcześniej), a zysk netto wyniósł 138 mln zł (37,2 mln zł); zarząd zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości do 30% zysku (ok. 41 mln zł)...

Microsoft zwiększył obroty w Polsce o ok. 20%, do ok. 790 mln zł (660 mln zł); w obszarze rozwiązań serwerowych i narzędzi programistycznych Microsoft osiągnął 35-proc. wzrost, sprzedaż rozwiązań Microsoft Business Solutions o 27%...

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Softbanku wyniosły 537 mln zł (482 mln zł), a zysk netto ok. 45 mln zł (0,4 mln zł), z tego 11,3 mln zł stanowił zwrot podatku; firma konsolidowała wyniki spółek: Koma (167 mln zł przychodów), Incenti (25,6 mln zł) i Gladstone (22,1 mln zł)...

Comarch zakończył rok przychodami o 35% wyższymi - wyniosły one 444 mln zł, z czego na eksport przypadało ok. 78 mln zł, a sprzedaż systemów ERP - prawie 55 mln zł; zysk netto wyniósł 27,3 mln zł...

ABG Ster-Projekt miała skonsolidowane przychody w wysokości prawie 404 mln zł, a zysk netto 28,1 mln zł...

Skonsolidowana sprzedaż Emaxu wyniosła 379 mln zł, a zysk netto 21,7 mln zł; konsolidacji podlegają spółki Emax, Winuel, , Emtal i EMCom...

Optimus osiągnął przychody w wysokości 244 mln zł; strata netto firmy wyniosła 6,5 mln zł...

Przychody wzrosły o 24% do 206 mln zł...

Przychody Spin wyniosły prawie 180 mln zł, a zysk netto zwiększył się do 9,8 mln zł...

ATM zamknął rok przychodami w wysokości 119,5 mln zł i zyskiem netto 19,2 mln zł...

Betacom osiągnął przychody w wysokości ponad 107 mln zł, a zysk netto wyniósł 4,3 mln zł...

Obroty Karen Notebook wyniosły ok. 107 mln zł, a strata netto 2,5 mln zł...

Sprzedaż firmy Comp wyniosła ok. 89 mln zł, a zysk netto prawie 11 mln zł...

zakończył rok sprzedażą na poziomie 63 mln zł i zyskiem netto 1,3 mln zł...

MacroSoft osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 32,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 3,9 mln zł...

BPSC osiągnął przychody w wysokości 26,3 mln zł (wzrost o 20%), a zysk netto 1,2 mln zł; jak podaje spółka, jej udział w rynku ERP wzrósł z 3,62% do 4,64%...

Software Mind miał obroty w wysokości 6 mln zł, z czego 50% przypadło na Polskę, 30% na USA, a 20% na Europę Zachodnią; w tym czasie zysk netto spółki wyniósł 2 mln zł; pod koniec 2005 r. Software Mind otworzył oddział w Sophia Antipolis koło Nicei, a w tym roku powstał oddział w Londynie.

4,9-5,0 mld USD

na tyle szacowana jest przez IDC Poland wartość polskiego rynku IT w 2005 r.


TOP 200