Firmowe smartfony pod kontrolą

SOTI MobiControl współpracuje z mobilnymi systemami operacyjnymi iOS, Android i starszymi wersjami Windows Mobile. Do podstawowych zadań konfiguracyjnych należy stworzenie grup urządzeń, wypełnienie ich konkretnymi modelami, opisanie smartfonów (za pomocą narzędzia Device Agent Manager). Funkcjonalność i poprawne działanie aplikacji najlepiej widać w późniejszych krokach, gdy administratorzy mają do czynienia z bardziej zaawansowanymi procedurami (obciążenia sieci, zarządzanie kluczami autoryzacyjnymi, definiowanie dostępności przez Active Directory itp.).

Zarządzanie smartfonami może odbywać się na wielu poziomach, zdeterminowanych modelem danego urządzenia, wykorzystywanym systemem operacyjnym, zainstalowanymi aplikacjami oraz innymi warunkami. Firmowi informatycy w łatwy sposób mogą decydować o tym, jaka zawartość powinna znaleźć się w pamięci masowej konkretnego urządzenia. Często ważne jest, by niektóre aplikacje czy klucze autoryzacyjne docierały jedynie do wybranych adresatów.

Zobacz również:

W ramach testów aplikacja kliencka MobiControl została pobrana z Apple App Store’a i Google Playa. Oprogramowanie zostało zainstalowane po wpisaniu kodu. Posłużył on do pomyślnego nawiązania połączenia z zestawioną wcześniej maszyną wirtualną z Windows 7 i aplikacją serwerową SOTI MobiControl. Po uzyskaniu połączenia smartfon został automatycznie skonfigurowany zgodnie z założonymi warunkami. Następnie smartfon systematycznie nadawał (poprzez sieć komórkową operatora lub Wi-Fi) informacje o swoim położeniu (funkcja lokalizacji).

Aplikacja udostępnia również firmowy katalog z aplikacjami (podobny do korporacyjnych magazynów z oprogramowaniem), co uniezależnia firmę od komercyjnych dostawców.

SOTI MobiControl to najbardziej wszechstronne narzędzie MDM, jakie było poddane testom (na Androida i iOS). Aplikacja ma bardzo przemyślaną konstrukcję, pozwala w niemal dowolny sposób konfigurować zarządzanie urządzeniami mobilnymi. Na uwagę zasługuje funkcja lokalizacji. Z jednej strony jest to wartość dodana i przydaje się w wielu zastosowaniach, z drugiej - wzbudza wątpliwości natury etycznej (śledzenie pracowników).

Webroot SecureAnywhere Business Mobile Protection 1.0

Spółka Webroot rozbudowała pakiet swoich aplikacji MDM online (SecureAnywhere Personal) i przygotowała aplikację chmurową przeznaczoną dla małych firm. SecureAnywhere Business Mobile Protection jest nową propozycją Webroot i choć nie jest produktem kompletnym, to zasługuje na uwagę.

Narzędzie występuje jedynie w formie chmurowej, ale udostępnia niektóre funkcje znane z bardziej zaawansowanych aplikacji SOTI MobiControl czy SAP Afaria (m.in. geolokalizacja pracowników, kontrola urządzeń oparta na cyfrowych certyfikatach itp.).

Instalacja oprogramowania, podobnie jak w przypadku pozostałych rozwiązań, przebiegała dwuetapowo. Najpierw skonfigurowano aplikację serwerową, a następnie pobrano aplikację kliencką do Androida i iOS-a. W wersji 1.0 oprogramowanie nie wspierało Windows Mobile ani BlackBerry. W odróżnieniu od innych rozwiązań MDM biorących udział w teście, SecureAnywhere Business Mobile Protection nie pozwala na konfigurowanie, modyfikowanie, dodatkowe sprawdzanie aplikacji, które są wgrywane do pamięci masowej smartfona. Kontrola bezpieczeństwa bazuje na używaniu wyłącznie zaakceptowanych aplikacji i filtrowaniu treści internetowych.

Przejście przez proces instalacji nie jest skomplikowany. Wszystkie niezbędne kroki można zrobić poprzez stronę internetową producenta. Po kilku minutach użytkownik otrzymuje przejrzysty interfejs, który pozwala mu korzystać z zalety aplikacji typu SaaS (Software-as-a-Service). Po uzupełnieniu listy smartfonów (modele, numery kontaktowe), do urządzeń wysyłane są kody URL/QR (Quick Response), zawierające łącza internetowe do aplikacji klienckiej (Google Play). Otrzymanie łącza do Apple App Store wymaga wcześniejszego utworzenia Apple Push Notification Certificate.


TOP 200