Firmowe smartfony pod kontrolą

Tangoe MDM

Aplikacja może być zainstalowana na serwerach wskazanych przez producenta (np. w centrach kolokacyjnych Data Foundry), w formie wdrożenia lokalnego lub być dostarczana jako usługa zarządzana przez Tangoe (model chmurowy), ale działająca w centrum danych klienta. Dla potrzeb testu zdecydowano się na przyjęcie modelu chmurowego, dzięki czemu maksymalnie ograniczono czas potrzebny do rozpoczęcia badań i analiz. Dostęp do pakietu instalacyjnego możliwy był przez bezpieczne połączenia VPN.

Tangoe MDM umożliwia zarządzanie urządzeniami opartymi na Apple iOS, Google Android, BlackBerry OS i Windows Mobile. Aplikacja pozwala dokonać wyboru stopnia ochrony urządzeń i zgodności z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa. Mogą im podlegać w równej mierze wszystkie zarządzane smartfony lub wybrana grupa (podział na dwa profile: korporacyjny i prywatny).

Zobacz również:

Mobile Device Management - elementy składowe

Mobile Device Management - elementy składowe

Funkcjonalność dwóch profili została poddana testom na smartfonie z Androidem. Okazało się, że wiele zasobów przechowywanych w pamięci urządzenia (aplikacje, ustawienia, konfiguracje) muszą zostać zduplikowane, by poprawnie działać w modelu korporacyjnym i prywatnym. To zaś wymusza dodatkowe inwestycje w pamięć masową obsługiwaną przez dany model smartfona.

Aplikacja Tangoe MDM pozwala kontrolować sposób korzystania z urządzenia mobilnego przez pracownika (przesyłanie danych, połączenia, wiadomości tekstowe). W ramach wewnętrznej polityki bezpieczeństwa firmy mogą wprowadzać ograniczenia dla poszczególnych pracowników. Aby uruchomić tę funkcję kontrolną, należy zdefiniować plan operatorski, w którym wyszczególnione zostaną wszelkie dozwolone operacje.

Oprogramowanie umożliwia pełną integrację z Active Directory, Office 365, Microsoft Business Productivity Online Services, ale funkcje te nie były testowane.

Firmy, które zdecydują się na rozwiązanie Tangoe MDM, będą również mogły ustawić sposób dostarczania aplikacji do zarządzanych smartfonów. Wśród popularnych metod znajduje się skorzystanie z wewnętrznych, korporacyjnych magazynów z aplikacjami (enterprise app stores) lub komercyjnych sklepów typu Google Play czy Apple App Store. Administratorzy IT określą wówczas, czy pobierane aplikacje będą przechodzić dodatkową kontrolę antywirusową/antyszpiegowską oraz zdefiniują sposób, w jaki zostaną one dostarczone do pamięci masowej smartfonów (w celu dokonania aktualizacji, ponownej instalacji itp.).

W razie problemów z instalacją lub konfiguracją Tangoe MDM można skorzystać z dokumentów pomocy online. Są one przejrzyste i dobrze napisane, choć brakuje w nich szczegółowych informacji dotyczących integracji aplikacji z innymi narzędziami.

Funkcjonalność MDM Tangoe stoi na wysokim poziomie, jest przystosowana do działania w dużych, korporacyjnych środowiskach. Webowy interfejs użytkownika pozwala w szybki sposób skonfigurować poszczególne elementy systemu. Testy pokazały, że jest to potężna aplikacja, z intuicyjną obsługą i ciekawymi usługami kontrolnymi.

SOTI MobiControl

Narzędzie jest wyposażone w cały zestaw modułów kontrolnych, wliczając w to śledzenie lokalizacji smartfonów z wykorzystaniem Google Maps. Testowany model smartfona z wysoką dokładnością wskazywał miejsce pobytu osób przeprowadzających badania. Wszystkie informacje na bieżąco były wyświetlone na konsoli administratora MobiControl.

Aplikacja może być świadczona jako usługa chmurowa lub instalowana na wewnętrznym serwerze firmy. Można ją łatwo zintegrować z Active Directory. Do testów użyto wersji chmurowej, zainstalowanej na maszynie wirtualnej pracującej pod kontrolą systemu Windows 7. Komputerowi przypisano publiczny adres IP (v4). W wypadku realnych rozwiązań firmowych MobiControl powinno być instalowane na serwerach oferujących wysoką dostępność i odpowiednie zabezpieczenia sieciowe (ze względu na dużą liczbę urządzeń mobilnych nawiązujących połączenie).


TOP 200