Firmowe dyski pełne danych

Jedna macierz, wiele sposobów dostępu

Jednym z ważniejszych trendów w dziedzinie storage jest uniwersalność urządzeń. Obecnie większość oferowanych macierzy obsługuje jednocześnie protokoły SAN i NAS, zatem będzie można wykorzystać te urządzenia zarówno do składowania danych w postaci blokowej, co szczególnie jest ważne przy wirtualizacji, a także w formie plikowej, co z kolei dobrze obsłuży niewirtualizowane bazy danych oraz informację niestrukturalną. Zatem jedna macierz może obsłużyć obciążenie pochodzące z serwerów aplikacyjnych łączonych za pomocą FibreChannel, iSCSI czy nawet InfiniBand oraz udostępniać pliki na woluminach NAS.

Większość informacji nadal przechowuje się w postaci różnych plików, zatem storage plikowy jest ważną częścią portfolio dostawców technologii. Podstawowe funkcje takich macierzy to udostępnianie zasobów jednocześnie z użyciem protokołów CIFS i NFS, spójna przestrzeń nazw nawet dla dużych woluminów, integracja z usługami katalogowymi, takimi jak Active Directory, mechanizmy uprawnień zgodne z modelami ACL Windows i uprawnień typu UNIX. Opcje te umożliwiają centralizację składowania danych, przeniesienie zasobów plików z serwerów Windows oraz Linux do dedykowanych, znacznie wydajniejszych macierzy dyskowych. Ilość danych składowanych w firmach nadal się zwiększa, dokumenty stają się coraz obszerniejsze i znacznie wzrasta ich ilość.

Komentarz
Ilość danych, którymi dysponują obecnie przedsiębiorstwa jest większa niż kiedykolwiek dotąd. Od kilku lat mówi się o nadejściu ery dużych ilości danych - ery big data. Analitycy prognozują, że w najbliższych latach będziemy obserwować przyspieszony rozwój "cyfrowego świata". Z najnowszych badań IDC wynika, że ilość terabajtów i petabajtów danych w kolejnej dekadzie zwiększy się 44-krotnie.

Termin big data odnosi się do danych, których wolumen (zazwyczaj mierzone w petabajtach), dystrybucja oraz lokalizacja w oddzielnych silosach, lub też potrzeba szybkiego dostępu do nich, wymaga wdrożenia nowego podejścia, pozwalającego przechwytywać, przechowywać, integrować i szybko analizować zbiory danych, w celu realizacji wartości biznesowej.

Wielkość i szybkość wzrostu ilości informacji są tak wielkie, że stary model przechowywania, w celu późniejszej analizy, po prostu przestał działać. Firmy muszą nauczyć się używać danych w sposób całkowicie nowy - tak, by przekształcić się z reaktywnych organizacji, w nowoczesne, korzystające z wiedzy zawartej w danych do przewidywania przyszłych możliwości, m.in. do prognozowania popytu, określania zachowań klientów, segmentacji klientów, w celu oszacowania najbardziej opłacalnej strategii.

Wspomniany wzrost liczby danych oraz ich złożoność (większość z nich ma charakter niestrukturalny) powoduje, iż coraz powszechniejsze staje się stosowanie zaawansowanych technik analitycznych, generując tworząc tym samym popyt na systemy bazodanowe następnej generacji. Z punktu widzenia przedsiębiorstw oznacza to konieczność zmiany strategii dotyczących hurtowni danych, tak, aby umożliwić dostęp do informacji i przeprowadzanie zaawansowanych analiz w czasie rzeczywistym.

Należy zwrócić uwagę, iż tradycyjne rozwiązania IT nie są zaprojektowane dla wymagań wieloaspektowej struktury, skali i analizy charakterystycznej dla danych typu big data. Rozwiązanie EMC Greenplum oferuje nową architekturę, która pozwala spełnić te wymagania.

Technologia zintegrowanych hurtowni danych Greenplum DCA (Data Computing Appliance) firmy EMC to baza danych o architekturze masywnego równoległego przetwarzania (ang. ""shared nothing MPP"") zapewniającej liniową skalowalność (przy użyciu standardowej infrastruktury typu ""commodity"") oraz ekstremalną wydajność. Dzięki temu firmy mogą przechowywać i dokładnie analizować terabajty szczegółowych danych oraz nimi zarządzać, tak aby szybciej uzyskiwać informacje biznesowe, wnioski i wskazówki. EMC Greenplum DCA oferuje także wysoką wydajność, dzięki czemu pozwala szybciej i taniej przetwarzać większe ilości danych. Ponadto działanie systemu zintegrowano z technologiami EMC do replikacji, tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii, które zapewniają pełną ochronę informacji.

Radomir Bordon, dyrektor technicznego wsparcia sprzedaży w firmie EMC Poland


TOP 200