Firma przychylna ludziom

Wyłoniono zwycięzców III edycji konkursu dla pracodawców „Firma przychylna ludziom”. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 16 firm z całej Polski.

Laureatami nagród głównych zostały: Zakłady Górnicze "Lubin" (KGHM Polska Miedź), Fabryka Wódek Gdańskich, CR Media i Zakład Poligraficzno-Introligatorski "DRUK-POL" z Radomia. Laureaci zyskali prawo korzystania ze znaku "firmy przychylnej ludziom".

W konkursie oceniano sposób zarządzania firmą, jej sprawność organizacyjną, kompetencje menedżerów, zaufanie istniejące między pracownikami a przełożonymi, a także atmosferę pracy i satysfakcję z wykonywanych zadań. Konkurs miał formę ankiety skierowanej do kilku tysięcy losowo wybranych pracowników firm zgłoszonych do konkursu. Zebrane odpowiedzi pokazały, że większość pracowników jest gotowa do współodpowiedzialności za firmę, widzi związek między jakością pracy a zadowoleniem z niej, jest szanowana przez swoich przełożonych i ma do nich zaufanie, jest dumna ze swojej firmy i zadowolona z dobrej atmosfery w pracy. Jednocześnie jednak pracownicy uważają, że nie wykorzystuje się ich pomysłów.