Firma jest wasza, ale komputery nasze

Zanim pracodawca pozwoli na wykorzystywanie prywatnych urządzeń do zadań służbowych, powinien dobrze skalkulować korzyści i zabezpieczyć swoje dane.

Podejście BYOD (Bring Your Own Device, czyli przynieś własne urządzenie), które zezwala na wykorzystanie w pracy prywatnego sprzętu, jest dobrze oceniane przez pracowników. Oznacza wygodę, większe możliwości pracy mobilnej i dostosowanie urządzeń do indywidualnych potrzeb. Są to nieraz urządzenia nowocześniejsze od używanych w korporacjach. Mogą być wykorzystane do celów prywatnych i służbowych. Dzięki temu podejście BYOD wpływa na produktywność pracowników.

Ludziom zależy na swobodzie w kształtowaniu warunków pracy. Szczególnie liczy się ona dla pracowników młodszych generacji, nazywanych pokoleniem Y. Niekorzystne jest z ich punktu widzenia ponoszenie odpowiedzialności za sprzęt, za jego zakup, serwisowanie i koszty w przypadku uszkodzenia lub utraty. Z perspektywy pracodawcy BYOD pozwala na uzyskanie oszczędności, ale stanowi obszar ryzyka.

Obszary ryzyka BYOD

1. Zabezpieczenie urządzeń prywatnych pracowników, którzy korzystają z firmowej sieci

Potrzebne jest opracowanie specjalnej polityki bezpieczeństwa i jej wdrożenie.

2. Rozstrzyganie kwestii licencjonowania użytkowanego oprogramowania

Licencje na oprogramowanie umożliwiają jego instalację na urządzeniach licencjobiorcy, a więc wyłącznie na sprzęcie należącym do firmy. Instalacje oprogramowania kupionego przez firmę na urządzeniach należących do pracowników mogą być uznane za łamanie warunków umowy licencyjnej. Rozwiązaniem jest wirtualizacja aplikacji.

3. Zarządzanie prywatnymi urządzeniami pracowników

Zarządzanie urządzeniami typu smartfon wymaga ze strony pracodawcy inwestycji w oprogramowanie. Ze względu na różnorodność systemów oraz prywatność pracowników zarządzanie ich urządzeniami jest czasem niemożliwe. Problem stanowi nawet system operacyjny w laptopach. Urządzenia domowe nie mają biznesowych edycji systemów Windows, zarządzanie nimi, bez oprogramowania firm trzecich, jest niemożliwe.

4. Koszt systemów bezpieczeństwa a oszczędności uzyskane dzięki BYOD

Raport 2011 TMT Global Security Study przedstawiony przez firmę Deloitte wskazuje, że połowa spółek z branży TMT (technologie, media, telekomunikacja) ponosi zbyt niskie wydatki na bezpieczeństwo IT, jeśli wziąć pod uwagę, że 40% pracowników wykorzystuje do pracy prywatne urządzenia. Wzrastająca liczba urządzeń osobistych w środowisku firmy obciąża działy IT. Firma musi skalkulować, czy BYOD się opłaci.

5. Najważniejsze wyzwanie: bezpieczeństwo danych firmy

Sprawą kluczową jest bezpieczeństwo danych. Każda organizacja powinna najpierw zatroszczyć się o racjonalną i sprawdzającą się w praktyce politykę bezpieczeństwa. Dokument powinien obejmować przynajmniej takie zagadnienia, jak:

- listay urządzeń korzystających z firmowej sieci, wraz z przypisanymi użytkownikami i ich uprawnieniami dostępu do danych;

- zasady przechowywania danych i określenie ich typu w zakresie możliwości pobierania na urządzenia mobilne i tym samym wynoszenia poza środowisko firmy;

- procedury postępowania w przypadku kradzieży lub rozwiązania umowy o pracę, umożliwiające wyczyszczenie lub zabezpieczenie danych;

- określenie scenariusza aktualizacji systemu operacyjnego;

- określenie wymagań co do używanych haseł i polityki ich stosowania.

Grzegorz Misztalewski, główny projektant w firmie Pentacomp, zwraca uwagę na trudności w egzekwowaniu polityki bezpieczeństwa, np. w zakresie instalacji oprogramowania antywirusowego, zapory sieciowej oraz szyfrowania danych. Wyzwaniem dla firmowego działu IT jest duża rotacja urządzeń, które pracownicy mogą wymieniać bez informowania pracodawcy. Sprzęt należący do pracowników może wymykać się nadzorowi. Sytuację poprawi restrykcyjna polityka dostępu do danych i aplikacji, z zastosowaniem np. narzędzi i oprogramowania do monitorowania aktywności użytkowników.

Przed BYOD nie ma ucieczki

Firma Citrix uruchomiła trzy lata temu program Bring-Your-Own (BYO), dzięki czemu osiągnęła 20-proc. redukcję kosztów. Było to możliwe dzięki ograniczeniu liczby zgłoszeń do działu wsparcia przez pracowników z całego świata, którzy samodzielnie kupują i utrzymują urządzenia wykorzystywane przez nich w pracy.

Według ankiety przeprowadzonej przez Citriksa, blisko połowa (44%) firm wdrożyła politykę podobną do BYOD. Niemal wszystkie firmy (92%) wiedzą, że pracownicy woleliby pracować na własnym sprzęcie.

Z ankiety firmy CheckPoint, przeprowadzonej w grupie około 770 menedżerów IT z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec i Japonii, wynika, że 2/3 firm pozwala swoim pracownikom wykorzystywać przy wykonywaniu obowiązków służbowych prywatne urządzenia mobilne. Wynik jest o kilka procent wyższy niż w ubiegłym roku, co oznacza, że grono zwolenników BYOD ciągle rośnie.

Marcowy raport IT Executives and CEO Survey Final Report, który powstał na podstawie rozmów z dyrektorami najwyższych szczebli z ponad 850 firm z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, wskazuje, że już 78% firm pozwala na BYOD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200