Firma jednego produktu

AdRem Software z Krakowa oparł swoją działalność na tworzeniu oprogramowania do zarządzania serwerami w sieciach NetWare.

AdRem Software z Krakowa oparł swoją działalność na tworzeniu oprogramowania do zarządzania serwerami w sieciach NetWare.

"Niewielkiej firmie najłatwiej jest wejść na rynek, koncentrując się na jednym produkcie, na którym dobrze się zna. To dobry początek dla dalszego rozwoju naszej działalności" - mówi Tomasz Kunicki, prezes AdRem Software sp. z o.o.

Rządzić sieciami

AdRem Software zajmuje się głównie rozwojem dwóch pakietów oprogramowania do monitorowania i zarządzania serwerami w sieciach Novell NetWare. Server Manager 2.1 przeznaczony jest dla NetWare w wersji 4 i 5, łącząc funkcje dotychczas dostępne w różnych programach do zarządzania serwerami. Krakowska firma zakwalifikowała się do finału dorocznego konkursu programistycznego Novell Developer Contest. Nie zdobyła wprawdzie głównej nagrody, uzyskała jednak za aplikację Server Manager honorowe wyróżnienie (Honorable Mention).

Wersja 3.0, która ma pojawić się w lipcu br., umożliwi np. określenie, którzy użytkownicy w największym stopniu obciążają sieć, którymi kanałami i z jakim natężeniem odbywa się transmisja danych. AdRem udostępni także w tej wersji silne narzędzia do przeszukiwania zasobów serwera. Server Manager 3.0 będzie dostępny w dwóch wersjach. Pierwsza - dla mniejszych , w których operacje na zasobach serwera są przeprowadzane na stacji klienckiej. W wersji dla większych sieci większość operacji ma być wykonywana bezpośrednio na serwerze, co zmniejszy obciążenie sieci i zwiększy prędkość operacji nawet dziesięciokrotnie. Pa-kiet AdRem Professional Utilities jest przeznaczony dla starszych sieci NetWare, nie mających usług katalogowych i dla firm korzystających nadal z DOS-owych stacji klienckich.

Nie tylko NetWare

W przyszłości AdRem zamierza rozwijać produkty na platformę Windows NT, ale prawdopodobnie dopiero wtedy, gdy Microsoft dostarczy usługi katalogowe Active Directory. "Zjawisko powszechnej akceptacji Windows NT jest typem samosprawdzającej się przepowiedni. Większość ludzi wierzy w siłę marketingu Microsoftu i z wyprzedzeniem stara dostosować się do nadchodzących zmian" - mówi Tomasz Kunicki. Jego zdaniem jednak, z punktu widzenia firmy produkującej oprogramowanie, bardziej korzystna jest na razie współpraca z Novellem, który oferuje wsparcie w zakresie narzędzi programistycznych i promocji firm rozwijających oprogramowanie dla Novell Directory Services (NDS).

AdRem niewielką część sprzedaży przeznacza na rynek polski. "W Polsce na razie nie zarządza się globalnie infrastrukturą sieciową. Nie ma tak wielkich sieci NetWare. W Stanach Zjednoczonych bank mający ok. 1000 serwerów zatrudnia jedynie 9 administratorów" - stwierdza Tomasz Kunicki. Z tego powodu większość oprogramowania AdRem jest kierowana na rynek międzynarodowy. Obecnie z oprogramowania AdRem Software korzystają m.in. Departament Transportu rządu amerykańskiego, US Postal Service i kilka uniwersytetów amerykańskich.

Programy są sprzedawane głównie przez Internet, lecz firma zamierza stworzyć sieć przedstawicielstw w równych krajach, otwierając filie lub nawiązując współpracę z już działającymi firmami informatycznymi. Do końca tego roku mają powstać przedstawicielstwa w 3-4 krajach, m.in. Wlk. Brytanii i Australii, a prawdopodobnie również w Stanach Zjednoczonych.


TOP 200