Firma Thomson Polkolor

Spółka joint venture Thomson Polkolor powstała w 1991 roku w wyniku porozumienia między Thomson Tubes & Displays - gałęzią Thomson Multimedia (wówczas Thomson Consumer Electronics), a rządem polskim. Koncern Thomson przejął 51% akcji. Firma jest producentem kineskopów telewizji kolorowej małych i średnich rozmiarów, a jako zakład w pełni zintegrowany, obok gotowych kineskopów produkuje również niemal wszystkie ich części.

Spółka joint venture Thomson Polkolor powstała w 1991 roku w wyniku porozumienia między Thomson Tubes & Displays - gałęzią Thomson Multimedia (wówczas Thomson Consumer Electronics), a rządem polskim. Koncern Thomson przejął 51% akcji. Firma jest producentem kineskopów telewizji kolorowej małych i średnich rozmiarów, a jako zakład w pełni zintegrowany, obok gotowych kineskopów produkuje również niemal wszystkie ich części.

W ostatnich latach w Thomson Polkolor dokonano wielu inwestycji modernizujących zakład - do roku 1994 zainwestowano około 840 milionów franków francuskich. W latach 1991-1995 Thomson Polkolor stworzył 1500 nowych miejsc pracy i zatrudnia obecnie niemal 5000 osób. W roku 1995 produkcja osiągnęła ok. 2,8 mln gotowych kineskopów. Jednocześnie uzyskano światowy poziom jakości. W roku 1994 poziom reklamacji wyniósł 0,55% Thomson Polkolor jest jedną z pierwszych firm w Polsce, które uzyskały certyfikat zgodności swojego Systemu Zarządzania Jakością z międzynarodową normą ISO 9000, model ISO 9002. Certyfikację tę przyznano w wyniku wspólnego audytu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz brytyjskiego British Standarisation Institute - QA. Osiągnięcie tej certyfikacji po zaledwie dwu latach intensywnej pracy nie jest jedynym sukcesem Thomson Polkolor. W roku 1994 firma otrzymała godło promocyjne "Teraz Polska" dla 21 calowego kineskopu model A51, a także została pierwszym laureatem Trofeum Jakości w całym ogólnoświatowym koncernie.


TOP 200