FireWire, dawniej IEEE 1394

FireWire jest oficjalną nazwą handlową szeregowego interfejsu IEEE 1394.

FireWire jest oficjalną nazwą handlową szeregowego interfejsu IEEE 1394.

Nazwa FireWire została zaakceptowana przez organizację IEEE jako oficjalne logo i nazwa handlowa szeregowego interfejsu IEEE 1394. Dotychczas na rynku funkcjonowały różne określenia tego standardu: FireWire (nazwa należąca do Apple), IEEE 1394 (oficjalna nazwa IEEE 1394 Trade Association) oraz i.LINK (nazwa promowana i należąca do Sony).

Wcześniej organizacja IEEE rozpoczęła opracowywanie nowego, własnego znaku, mającego identyfikować tego typu interfejsy, który byłby łatwiej rozpoznawalny niż formalne określenie IEEE 1394. W styczniu br. Apple zaoferował tej organizacji bezpłatną licencję na znak handlowy FireWire. IEEE skorzystała z tej oferty i - po wprowadzeniu pewnych, niewielkich modyfikacji logo - FireWire stał się oficjalną nazwą udostępnianą przez tę organizację. Wprowadzone zmiany mają tylko świadczyć, że urządzenia opatrzone nowym znakiem FireWire przeszły najnowsze testy zgodności ze standardem IEEE. Sony zapewnia, że pozostaje przy własnym znaku i.LINK i w najbliższym czasie nie zamierza z niego rezygnować.

Jednocześnie IEEE opracowała nową, dwukrotnie wydajniejszą wersję FireWire - IEEE 1394b, która umożliwia transmisję danych z prędkością 800 Mb/s. Dodatkową, ważną zmianą w IEEE 1394b jest zwiększenie długości możliwych połączeń z ok. 5 m, jak to jest obecnie, do ponad 100 m (przy wykorzystaniu kabli światłowodowych). Rozpoczęto już również prace nad kolejnymi generacjami standardu, które mają pozwolić na osiągnięcie przepustowości 1,6 Gb/s, a następnie 3,2 Gb/s.


TOP 200