Finów motywują wyzwania

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Gallup Observa, fińscy informatycy, przy wyborze pracy kierują się głównie atrakcyjnością obowiązków.

W ankiecie udział brali zarówno doświadczeni specjaliści, jak i studenci, dopiero rozpoczynający zawodową karierę. Obydwie grupy za najistotniejsze w miejscu pracy uznali ciekawe wyzwania.

Oprócz interesujących zadań, specjaliści IT z Finlandii, oczekują dobrej atmosfery pracy, która ich zdaniem, w znacznym stopniu wpływa na efekty wykonywanych obowiązków.

Kolejnymi warunkami stawianymi pracodawcom jest dobre zarządzanie personelem oraz stabilna sytuacja finansowa firmy. Stabilność częściej pojawiała się w odpowiedziach specjalistów z co najmniej rocznym doświadczeniem.

Ankieta została przeprowadzona wśród kilkuset osób od sierpnia do października 2001 roku.