Finansowy System Informacyjny w Kanadzie

Finansowy System Informacyjny (AFSD) amerykańskiej spółki Exchange Market Systems został założony w Montrealu dla kanadyjskiej firmy brokerskiej - Toronto Dominion's Green Line Investor Services. Jest to pierwszy tego typu system w Kanadzie.

Finansowy System Informacyjny (AFSD) amerykańskiej spółki Exchange Market Systems został założony w Montrealu dla kanadyjskiej firmy brokerskiej - Toronto Dominion's Green Line Investor Services. Jest to pierwszy tego typu system w Kanadzie.

AFSD umożliwi dowolnemu odbiorcy otrzymywać pełną informację na temat notowań finansowych ze wszystkich giełd walutowych w całej Ameryce Północnej, a także cen akcji i wyników finansowych przedsiębiorstw. System, oparty na UNIX-ie, jest dostępny nie tylko przez sieć komputerową, ale także przez inne media jak: faksy, pagery, notebooki, sieć telewizyjną i komórkową. Za pomocą tych urządzeń można otrzymać informację finansową dotyczącą obecnych wydarzeń na dowolnej amerykańskiej giełdzie i ich przebiegu w ciągu minionych 45 dni.


TOP 200