Finansowe decyzje strategiczne

Bez złudzeń: to książka dla finansistów. Jednak kilka jej rozdziałów zapewne zaintryguje także CEO.

Bez złudzeń: to książka dla finansistów. Jednak kilka jej rozdziałów zapewne zaintryguje także CEO.

Finansowe decyzje strategiczne
Oczywiście, są tu przede wszystkim rozdziały, które muszą się znaleźć w takiej książce, jak te poświęcone bilansowi oraz rachunkowi zysków i strat czy płynności finansowej. Są studia przypadków, ale niezbyt barwne, trudno byłoby się temu dziwić. Jest też to, co akurat jest w modzie: zarządzanie ukierunkowane na kreowanie wartości. Wielką zaletą książki jest jej komplementarność. Zawiera również zadania do rozwiązania.

Najciekawsza część dotyczy decyzji strategicznych. W tym przejęcia firm i ich wyceny, czyli to, co najbardziej spektakularne w decyzjach CEO. Autorzy przeprowadzają na przykład wycenę metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), by szczegółowo omówić źródła tworzenia wartości dodatkowej w transakcjach M&A. Podobno dzięki przyjrzeniu się tej metodzie można dopiero zrozumieć, dlaczego przejęcia są tak atrakcyjne. Warto jednak pamiętać, że wzrost zysku na jedną akcję uzyskany dzięki połączeniu konglomeratowemu nie jest źródłem dodatkowej wartości.

Gabriel Hawawini, Claude Viallet "Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy". Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 713.


TOP 200