Finansowanie projektów informatycznych

Choć daleko nam jeszcze do sytuacji, w której banki ochoczo udzielają kredytów na projekty informatyczne, małe i średnie firmy mają pewne możliwości obniżenia kosztu inwestycji lub rozłożenia go w czasie.

Choć daleko nam jeszcze do sytuacji, w której banki ochoczo udzielają kredytów na projekty informatyczne, małe i średnie firmy mają pewne możliwości obniżenia kosztu inwestycji lub rozłożenia go w czasie.

Zdania na temat tego, czy dostawca rozwiązań informatycznych powinien ułatwiać klientowi finansowanie projektu, są wśród samych dostawców podzielone. "Kilka lat temu proponowaliśmy małym i średnim przedsiębiorstwom leasing sprzętu lub zakupy w systemie ratalnym, ale odzew był niewielki. Przedsiębiorcy może nie tyle nie są zainteresowani tego rodzaju finansowaniem, ile współpracują z tymi funduszami leasingowymi czy bankami, które obsługują ich na co dzień" - stwierdza Błażej Miernikiewicz, dyrektor marketingu JTT Computer SA.

Przemysław Wolański, prezes Intentia Polska, uważa, że standardowe procedury bankowe czy leasingowe są już na tyle proste, że ewentualne zaangażowanie się dostawcy w zapewnienie finansowania projektu jest raczej chwytem marketingowym niż realną pomocą.

Grzegorz Grupiński z firmy konsultingowej BCC zauważa, że przedsiębiorcy interesują się możliwościami uzyskania kredytu czy leasingu w początkowej fazie negocjacji z dostawcą. Z czasem okazuje się, że znacznie bardziej interesują ich proste instrumenty finansowe, takie jak rozłożenie w czasie kosztów. Ze względu na trudną sytuację na rynku dostawcy skłonni są negocjować z klientami rozmaite warunki quasi-kredytowania. Rozłożenie płatności na okres roczny czy dwuletni, nawet przy kilkumiesięcznym wdrożeniu, nie jest niczym nadzwyczajnym. Z drugiej strony, jak ktoś trafnie zauważył, oprocentowanie lokat mamy już na poziomie europejskim, ale kredyty bankowe oprocentowane są nadal po polsku. "Z prawie 90 klientów, którzy zdecydowali się dotychczas na zakup pakietu SAP Business One, najwyżej trzech korzystało z kredytu bankowego" - mówi Renata Szymańska z SAP.

Leasing czego?

Wciąż dość nowatorską propozycją jest leasing oprogramowania. Już w ub.r. Microsoft Business Solutions stworzył wraz z Polskim Leasingiem Przemysłowym SA ofertę leasingu skierowaną do firm kupujących pakiety Navision i Axapta. Wiosną tego roku SAP zawarł z Europejskim Funduszem Leasingowym SA umowę, na mocy której klienci decydujący się na zakup i wdrożenie systemu SAP Business One będą mogli skorzystać z leasingu operacyjnego EFL na preferencyjnych zasadach. Leasingobiorcy są obowiązani wpłacić 20-40% wartości licencji, natomiast kolejne raty spłacają w okresie 15-36 miesięcy. Suma płatności w okresie 3-letnim przy 20-proc. wpłacie początkowej wynosi ok. 119-122% wartości licencji.

Przedstawiciele EFL są zdania, że leasing oprogramowania jest na razie marginalną propozycją w ich ofercie, a umowy zawierane są najchętniej z firmami o dużej wiarygodności kredytowej, większej niż wymagana w stosunku do innych ofert leasingowych. Leasing oprogramowania wchodzi na razie na rynek niejako bocznymi drzwiami. Niektórzy producenci oprogramowania, m.in. Sybase, zdecydowali się na leasingowanie licencji partnerom.

Tak ostrożnie nie jest już traktowany leasing sprzętu, który w oczach leasingodawców stanowi pewniejsze zabezpieczenie niż licencje. Tutaj można również liczyć na wsparcie dużych producentów sprzętu, którzy oferują własne usługi finansowe. Problemem dla średniego przedsiębiorcy może być to, że np. HP proponuje różne modele finansowania dopiero w momencie, gdy kwota transakcji przekracza

30 tys. USD. Firma, która chce uzyskać finansowanie HP - w formie leasingu operacyjnego lub finansowego, rozłożenia płatności na raty czy ustalenia miesięcznego czynszu za użytkowanie infrastruktury - musi wykazać swoją wiarygodność kredytową. "Na razie najpopularniejszy jest leasing operacyjny, zakładający odtwarzanie infrastruktury co kilka lat" - twierdzi Jolanta Kisiel z HP.

Szczodra Unia

Zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się dotacje unijne zarządzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Liczba wniosków do programu "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw" składanych w terminie do 4 sierpnia br. była tak wysoka, że PARP przesunęła ustalony termin ogłoszenia wyników oceny wniosków. "W marcowej edycji programu złożyliśmy wraz z klientem jeden wniosek o dotację. W edycji sierpniowej już 20" - mówi Jolanta Mieszczyk, zajmująca się programami unijnymi w firmie ComArch-CDN. Prawie wszystkie firmy oferujące systemy wspierające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach zdobyły już akredytację PARP, co umożliwia ich klientom ubieganie się o dotacje.

Dotacje obejmują 7 programów:

 1. Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

  Dotacje na usługi doradcze i szkoleniowe związane z rozwojem technologicznym przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dotacji - 10 000 euro. Terminy składania wniosków w 2003 r.: - 6 października, 3 listopada, 1 grudnia; w 2004 r. - 12 stycznia, 9 lutego.

 2. Rozwój przedsiębiorstw internetowych

  Współfinansowanie kosztów utworzenia nowych przedsiębiorstw lub podjęcia nowych działań opartych na komercyjnym wykorzystaniu Internetu. Maksymalna dotacja od 5000 euro (na usługi doradcze) do 10 000 euro (na rozwój działalności). Terminy składania wniosków: zależnie od województwa, co dwa miesiące - od 6 października 2003 r. do 5 kwietnia 2004 r.

 3. Fundusz dotacji inwestycyjnych w ramach PHARE 2001 SSG

  Dotacja na projekty inwestycyjne, m.in. zakup nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem. Maksymalna kwota dotacji wynosi 50 000 euro. Dotacja nie może przekroczyć 25% całkowitych kwalifikowanych kosztów netto. Pozostała część kosztów musi być sfinansowana ze środków wnioskodawcy i kredytu bankowego. Terminy składania wniosków w 2003 r. - 13 października, 15 grudnia; w 2004 r. - 16 lutego i 19 kwietnia.

 4. Rozwój przedsiębiorstw eksportowych w ramach PHARE 2001 SSG

  Dofinansowanie analiz rynków eksportowych, planów rozwoju strategii, wyjazdów studialnych, promocji produktów, uczestnictwa w zagranicznych targach i wystawach. Maksymalna kwota dotacji - 10 000 euro. Terminy składania wniosków: zależnie od województwa, co dwa miesiące - od 10 października 2003 r. do 5 kwietnia 2004 r.

 5. Rozwój przedsiębiorstw w ramach PHARE 2001 SSG

  Dotacje na współfinansowanie kosztów analizy rynku, rozwoju strategii i planowania inwestycji. Dotacje do 5000 euro. Terminy składania wniosków: zależnie od województwa, co dwa miesiące - od 6 października 2003 r. do 5 kwietnia 2004 r.

 6. Przygotowanie do działania na rynku europejskim

  Dotacje na współfinansowanie kosztów szkoleń i doradztwa, m.in. w zakresie zarządzania, jakości, innowacji i transferu technologii. Maksymalna dotacja - 10 000 euro. Terminy składania wniosków - 6 października, 3 listopada, 1 grudnia 2003 r.

 7. Wstęp do jakości

  Dotacja na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych związanych z wdrażaniem systemów jakości. Maksymalna wysokość dotacji - 10 000 euro. Terminy składania wniosków: 20 października, 17 listopada, 8 grudnia 2003 r. oraz 19 stycznia 2004 r. W edycji z marca 2003 r. zatwierdzono 775 dotacji.


TOP 200