Finanse i księgowość z ERP w tle

Ewolucja funkcji księgowych obrazuje sposób, w jaki zmieniała się rola systemów ERP w przedsiębiorstwach. Z narzędzi wspierających planowanie na poziomie operacyjnym stały się one rozwiązaniami dostarczającymi informacji o wielu aspektach efektywności firmy.

Z narzędzi pozwalających na ewidencjonowanie stanu finansów przedsiębiorstwa w zakresie wymaganym przez prawo systemy finansowo-księgowe stały się rozwiązaniami dającymi wgląd w ogólną sytuację przedsiębiorstwa. Oczekiwania rynku, zmieniające się otoczenie i narzędzia finansowe wykorzystywane w biznesie powodują nieustanny rozwój oprogramowania księgowego. Niczym nadzwyczajnym nie są obecnie funkcje związane z controllingiem, zarządzaniem kosztami i rachunkowością zarządczą, obsługą leasingu, faktoringu, czy integracją oprogramowania finansowo-księgowego z systemami bankowymi.

Ewolucja funkcjonalna

W oprogramowaniu FK przybywa również funkcji pozwalających na zautomatyzowanie najczęściej wykonywanych prac - m.in. księgowania mniej typowych odliczeń, czy tworzenia zestawień dotyczących nietypowych okresów lub wskaźników. "Rozbudowane, wielowariantowe schematy księgowe ograniczają czasochłonność działań księgowych. Standardem staje się choćby automatyczne rozliczanie korekt list płac" - mówi Edyta Kozek, Business Development Manager ERP w firmie Comarch. Rośnie też rola funkcji związanych z automatycznym księgowaniem kosztów w różnych przekrojach i według odmiennych schematów księgowych. Automatyzacji podlegają również procesy kontroli finansowej. Oprogramowanie ma również gwarantować ciągłość rozliczeń oraz prosty dostęp do informacji związanych z poszczególnymi transakcjami. Stąd też m.in. funkcje rejestracji dowodów księgowych dające możliwość dostępu do zamieszczonych w formie cyfrowej dokumentów bezpośrednio z poziomu aplikacji FK. "Dziś informacje gromadzone w systemie finansowo-księgowym są tak naprawdę bazą do podejmowania decyzji dotyczących wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Ważną rolę pełni także szczegółowa analiza kosztów, w różnych ujęciach i różnych perspektywach" - mówi Edyta Kozek.

Rozwój rozwiązań FK nie odbiega jednak od ogólnych trendów na rynku IT. Zarówno samodzielne aplikacje finansowo-księgowe, jak i stanowiące część większych systemów moduły mają pozwalać naumożliwiać na rozliczanie kosztów i odliczeń związanych z najbardziej nawet nietypową działalnością oraz dawać możliwość łatwego przystosowania do indywidualnych potrzeb. "Działy księgowe mają również coraz większe oczekiwania w obszarze elastyczności planu kont i funkcji raportujących. Wiąże się to ze zwiększeniem roli księgowości w procesie podejmowania bieżących decyzji biznesowych" - dodaje Tomasz Sokołowski, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży firmy InsERT. Jego zdaniem w niepamięć odchodzą toporne formatki dawnych systemów księgowych. Dziś oprogramowanie dla księgowych ma być ergonomiczne i wygodne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200