Finanse i administracja

Administracja państwowa i rynek papierów wartościowych to główne obszary zainteresowań warszawskiej firmy Aram.

Administracja państwowa i rynek papierów wartościowych to główne obszary zainteresowań warszawskiej firmy Aram.

Oprogramowanie dla rynku kapitałowego, przede wszystkim dla domów maklerskich, stanowi dzisiaj ok. 2/3 obrotów Aramu. "Rozpoczynając działalność na rynku kapitałowym w 1992 r., nie mieliśmy w zasadzie konkurencji, jeśli chodzi o oprogramowanie dla biur maklerskich. Obecnie 15 biur maklerskich używa naszego oprogramowania jako systemu centralnego, m.in. biura maklerskie Banku Handlowego i Banku Rozwoju Eksportu. W przyszłości jednak warunki podyktują zapewne firmy, takie jak Prokom, ComputerLand czy Softbank" - mówi Lech Błagowieszczański, prezes Aramu.

Akcje online

Na początku lipca br. zostanie udostępniona nowa wersja programu do obsługi biur maklerskich, umożliwiająca m.in. pracę w trybie online z centralną bazą danych. Nowa wersja umożliwi obsługę klientów biur maklerskich za pośrednictwem Internetu. "Sądzę, że do upowszechnienia się rozwiązań internetowych jest jeszcze daleka droga, ale chcemy być obecni na rynku, kiedy zaczną z nich korzystać drobni inwestorzy" - twierdzi Lech Błagowieszczański.

Poza kompleksowym systemem obsługi biura maklerskiego Aram opracował system maklerski, przeznaczony do bezpośredniej obsługi klienta, system obsługi sprzedaży, subskrypcji i zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz oprogramowanie, wspomagające zarządzanie akcjami spółek wchodzących w skład Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Niszowa administracja

Drugim kierunkiem zainteresowań Aramu jest oprogramowanie wspierające zarządzanie jednostkami administracji rządowej i samorządowej. "Po powstaniu gmin, rynek administracji samorządowej - pod względem informatycznym - był pusty. Takiej właśnie niszy poszukiwaliśmy" - mówi Lech Błagowieszczański. Do tej pory na zamówienie urzędów administracji państwowej opracowano system ewidencji ludności, system informatyczny, wspierający funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego, system paszportowy i wojewódzki system ewidencji pojazdów. Aram ma na swoim koncie również obsługę od strony informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu w 1993 r. oraz wyborów samorządowych w 1998 r.

"Od dwóch lat staramy się rozwijać nasze kompetencje w dziedzinie produktów IBM. Chcielibyśmy uzupełniać jego ofertę w zakresie szkoleń i tworzenia specjalizowanego oprogramowania na zamówienie, przeznaczonego na platformę mainframe. Nie bez znaczenia jest fakt, że systemy informatyczne w administracji rządowej są ściśle związane z kulturą IBM" - twierdzi Lech Błagowieszczański. Zainteresowanie jej produktami, m.in. narzędziami do budowy aplikacji, technologiami internetowymi i bazodanowymi oraz platformą Lotus Notes, nie oznacza jednak rezygnacji z systemu Unix i platformy bazodanowej Informixa, na których do tej pory opierał się Aram.


TOP 200