Finalizacja specyfikacji XML Schema coraz bliżej

Ostateczna wersja specyfikacji przydatnej w definicji struktury, zawartości i semantyki standardów XML, służących do wymiany dokumentów biznesowych, będzie gotowa najwcześniej w lutym 2001 r.

Po prawie dwóch latach prac World Wide Web Consortium (W3C) ogłosiło, że specyfikacja przydatna w definicji struktury, zawartości i semantyki standardów dokumentów XML, określana mianem XML Schema, otrzymała status candidate recommendation. Oznacza to, że specyfikacja ta może być już testowana przez społeczność internetową.

Przedstawiciele W3C czekają na reakcję ze strony użytkowników do 15 grudnia br. Dodają jednak, że ostateczna wersja XML Schema nie będzie gotowa wcześniej niż do końca lutego przyszłego roku.

Brak jednolitego standardu dotyczącego tworzenia biznesowych dokumentów w XML-u powodował, że różni producenci i przedsiębiorstwa z poszczególnych sektorów gospodarki opracowywały własne definicje DTD (Document Type Definitions), dopasowane do ich potrzeb związanych z elektroniczną wymianą danych.

Opóźnienia standardu XML Schema są - zdaniem analityków - niekorzystne, ponieważ powstaje wiele różnych odmian DTD, które coraz bardziej utrwalają się na rynku. "Im dłużej będzie trwało wprowadzenie jednolitego standardu, tym trudniej będzie zastąpić obecnie wykorzystywane rozwiązania" - twierdzi David Smith z Gartner Group.

***

W3C opublikuje propozycje XML Schema

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200