Finał sporu pomiędzy Oracle i Altkom

Altkom Akademia przyznała się do naruszenia umowy licencyjnej Oracle i zobowiązała się do zadośćuczynienia finansowego z tytułu prowadzenia przez siebie nielegalnych szkoleń z produktów Oracle.

Altkom Akademia przyznała się do naruszenia umowy licencyjnej Oracle i zobowiązała się do zadośćuczynienia finansowego z tytułu prowadzenia przez siebie nielegalnych szkoleń z produktów Oracle.

Spór pomiędzy Oracle Polska i firmą Altkom Akademia rozpoczął się kilka lat temu. Jego istotą było naruszenie umowy licencyjnej Oracle.

Zobacz również:

  • Apple stanął w Europie w obliczu pozwu zbiorowego
  • John McAffe w poważnych opałach

Akademia uruchomiła szeroki tematycznie program szkoleń w zakresie produktów Oracle uznając, że do tej działalności uprawnia firmę posiadany niegdyś certyfikat "Certified Solution Partner". W rzeczywistości posiadane przez Akademię licencje developerskie uprawniają firmę jedynie do tworzenia własnych aplikacji opartych na technologii Oracle i ewentualnego szkolenia użytkowników z zakresu obsługi tychże aplikacji.

W ostatnich dniach nastąpił radykalny zwrot w sporze pomiędzy stronami: Altkom Akademia przyznała się do popełnionego błędu w interpretacji umowy licencyjnej Oracle i w dniu 12 grudnia 2001r wystosowała w tej kwestii stosowny, podpisany przez obie strony, komunikat.

W komunikacie Altkom Akademia przyznaje się do błędu oraz składa deklaracje o zadośćuczynieniu w formie 100 000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Oracle, po wypełnieniu przez Altkom Akademię zobowiązania o zadośćuczynieniu, ma podjąć działania zmierzające do umorzenia postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową we Wrocławiu. Komunikat mówi też o kontynuowaniu współpracy, która będzie respektowała prawa obu firm.


TOP 200