Finał Lidera Informatyki 2009

Komentarze

Dla Computerworld komentują Liderzy Informatyki 2008

Tadeusz Rogaczewski, dyrektor Biura Zarządzania Informatyką, Grupa LOTOS

Podobnie jak w sporcie, tak i w tym konkursie zdobycie tytułu Lidera Informatyki jest poprzedzone wieloletnią, ciężką pracą całego zespołu, i to nie tylko naszych informatyków, ale też dostawców IT oraz wielu pracowników naszej firmy z obszaru biznesu. Uzyskanie tego tytułu przyniosło nam ogromną satysfakcję, ale też zobligowało do kontynuowania wysiłków zmierzających do udoskonalenia rozwiązań IT, tak aby móc ponownie wystartować w konkursie i zostać docenionym za osiągnięty sukces. Mamy nadzieję, że dzięki tytułowi Lider Informatyki, biznes - a przede wszystkim zarząd firmy - z większym zaufaniem podchodzi dziś do proponowanych przez nas nowych projektów. Nie oznacza to oczywiście automatycznego zwiększania budżetu. Każdy wydatek jest szczegółowo analizowany, szczególnie w obecnej chwili. Niestety kryzys ma wpływ na nowe inwestycje IT, choć przeprowadzamy jednocześnie zmiany organizacyjne, głównie w obszarze wsparcia użytkowników. Przygotowujemy się też do uruchomienia nowych projektów po zakończeniu obowiązywania tzw. pakietu antykryzysowego. W ciągu minionego roku z ciekawszych projektów wymieniłbym na pewno zmianę systemu SAP do wersji ERP 2005, wdrożenie modułu Raportowanie Korporacyjne w Grupie LOTOS, a także wiele "małych" projektów związanych z rozwojem posiadanych rozwiązań. Interesujący jest też projekt związany z wykorzystaniem możliwości Microsoft SharePoint m.in. w obszarze obiegu dokumentów. Kilka ciekawych projektów wykonaliśmy też w obszarze infrastruktury IT i bezpieczeństwa.

Sławomir Panasiuk, wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tytuł Lidera Informatyki, który otrzymaliśmy w 2008 r. potwierdził naszą pozycję na polskim rynku kapitałowym, jak również stał się dowodem uznania dla naszych departamentów IT. Wizja KDPW jaką prezentowaliśmy i prezentujemy - firmy nowoczesnej, gwarantującej najwyższe standardy bezpieczeństwa, została pozytywnie oceniona i doceniona przez autorytety w dziedzinie IT. Jednocześnie uzyskanie takiego wyróżnienia stawia poprzeczkę znacznie wyżej podczas realizacji kolejnych projektów. Rok 2009 był pod tym względem dla KDPW rokiem przełomowym - z sukcesem wdrożyliśmy nowy system depozytowo-rozliczeniowy - projekt nie mający precedensu na polskim rynku kapitałowym. Zaangażowanych w jego realizację było ponad 80 podmiotów (domów maklerskich, banków oraz firm IT). Realizacja tego projektu przyniosła uczestnikom KDPW, a także rynkowi zbudowany w nowoczesnej technologii system, gwarantujący większą wydajność, bezpieczeństwo rozliczeń i znacznie większe możliwości rozwoju. Wdrożenie NSDR było przedsięwzięciem kluczowym do realizacji kolejnych projektów, w szczególności planowanego na 2010 r. zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Rozliczeniowym opartego na metodologii SPAN. KDPW stara się w swych działaniach ugruntowywać wizerunek instytucji korzystającej z najbardziej rozwiniętych narzędzi IT oraz przestrzegającej najwyższych, najbardziej rygorystycznych norm jakości i standardów bezpieczeństwa. Uznanie z zewnątrz daje powód do satysfakcji, gdyż potwierdza słuszność obranej drogi i ułatwia relacje z "biznesem".

Mariusz Gulka, menedżer ds. IT & Planowania Produkcji, Stelweld

Zeszłoroczny tytuł Lidera Informatyki był dla naszej firmy wielkim zaszczytem. Taki sukces dodaje skrzydeł pracownikom i utwierdza zarząd w słuszności inwestowania w IT. Uzyskanie tytułu wzmocniło też naszą pozycję wśród firm z branży IT. Staliśmy się firmą, którą warto mieć jako referencję. Otrzymanie tego tytułu jest też ukoronowaniem kilku lat ciężkiej pracy wielu ludzi, nie tylko z działu IT. Jesteśmy firmą produkcyjną wytwarzającą podzespoły spawane dla wielu uznanych marek polskich i europejskich. Tajemnicą sukcesu jest ciągły rozwój organizacji oraz świadome i przemyślane łączenie technologii IT z biznesem. Sercem i układem krwionośnym firmy jest system SAP. Wszelkie działania działu IT mają więc na celu rozwój jego i systemów towarzyszących, co w efekcie przekłada się na zwiększenie naszej produktywności i konkurencyjności. Po otrzymaniu tytułu nastąpiła jeszcze większa integracja działu IT z resztą firmy. Ciągły rozwój i ulepszanie to dewiza naszej organizacji. Mimo kryzysu, znaleźliśmy środki na kolejne inwestycje. Uruchomiliśmy w tym roku z naszymi odbiorcami system wymiany danych EDI i moduł produkcji seryjnej. Dzięki EDI wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klientów i obniżyliśmy koszty, jakie dotąd ponosiliśmy za ręczne wprowadzanie danych. Natomiast dzięki uruchomieniu produkcji seryjnej poprawiliśmy metodykę produkcji, a tym samym obniżyliśmy jej koszty. Sukces to dla nas zobowiązanie do dalszego rozwoju. Planujemy już kolejne projekty, poprawiamy organizację i stawiamy sobie coraz wyższe cele.


TOP 200