FidoNet ma już 10 lat

Użytkownicy

Na świecie podłączonych jest obecnie do sieci FidoNet ok. 16 tys. stacji (62% w USA, 25 w Europie, 5 w Australii i 8 na pozostałych kontynentach). Z usług tej sieci korzystają nie tylko osoby prywatne, ale też organizacje pozarządowe, instytucje publiczne czy różne firmy i korporacje. W USA sieć ta używana jest głównie do tworzenia skrzynek elektronicznych BBS (bulletin-board service) i wymiany informacji między indywidualnymi użytkownikami. Inaczej jest w Europie, gdzie sieć ta przynajmniej w połowie finansowana jest przez średni i mały biznes.

Chociaż sieć FidoNet kojarzona była zawsze z usługą BBS, to niemałą jej część stanowią obecnie stacje typu "tylko-poczta". Jest to obecnie chyba najtańszy i najpopularniejszy sposób przesyłania poczty elektronicznej na świecie. Jednak podstawową usługą tej sieci są skrzynki BBS. Są to najczęściej małe, pozwalające się łączyć tylko jednemu użytkownikowi skrzynki, ale zdarzają się i takie, z których usług może korzystać 20 osób jednocześnie. Statystyka mówi, że przeciętna skrzynka BBS liczy 200 użytkowników, z czego 100 używa jej do wymiany informacji, a 10 do wysyłania poczty e-Mail. Nie wszystkie stacje tej sieci mają dostęp do skrzynek BBS, ale szacuje się, że ok. 1 mln osób wymienia między sobą informacje, a sto tysięcy używa FidoNet do wysyłania poczty.

Zarządzanie siecią

W przeciwieństwie do sieci Internet, która zarządzana jest przez profesjonalistów, sieć FidoNet utrzymywana była od samego początku wysiłkiem indywidualnych użytkowników i pasjonatów-hobbistów. Dlatego też szybciej niż w innych sieciach typu WAN pojawiły się różnego rodzaju problemy natury technicznej, kulturowej i socjalnej.

Twórca sieci, Tom Jennings, projektował ją z myślą o stworzeniu swego rodzaju globalnej wioski informatycznej, której mieszkańcy wymieniają między sobą swobodnie informacje. Dostęp do tej usługi powinien być wg niego powszechny i co ważne, powinna to być usługa tania. Sieć FidoNet wydaje się spełniać te oczekiwania bardzo dobrze. Każda stacja jest oddzielnym podmiotem większego organizmu i może egzystować niezależnie od kondycji pozostałych elementów sieci. Istotne jest, że lista użytkowników podaje numery telefonów do wszystkich modemów w sieci, co powoduje, że jest to sieć otwarta, nie poddająca się naciskom różnych grup (politycznych czy technicznych) nacisku, jak to ma niejednokrotnie miejsce w przypadku sieci UUCP czy Internet.

W 1985 r. opublikowano pierwszy dokument ustalający zasady korzystania z usług sieci. Były to głównie specyfikacje techniczne, ale znalazły się tam też uregulowania natury socjalnej: zakaz wykorzystywania sieci do różnego rodzaju nielegalnych działań (np. kradzież oprogramowania) i podstawowe, obowiązujące do dzisiaj wyznanie wiary użytkowników tej sieci. Brzmi ono "nie bądź nadmiernie kłopotliwy dla innych użytkowników, a oni nie będą też cię niepokoić".

Rok 1986 zapisał się powołaniem przez użytkowników organizacji IFNA (International FidoNet Association), która zamierzała wydawać listy techniczne i koordynować prace nad tworzeniem nowych standardów. Jak się później okazało, był to niefortunny krok. IFNA podjęła wiele nie przemyślanych dezycji, wdając się na dodatek w różnego rodzaju rozgrywki polityczne.

Pierwsze Ogólnosieciowe Referendum

Rok 1989 okazał się przełomowy. Nowy zarząd IFNA podjął próbe przejęcia kontroli nad pracą sieci FidoNet. Doszło do poważnego konfliktu, który zakończył się globalnym, ogólnosieciowym (jedynym jak do tej pory) referendum. Wotum zaufania wypadło negatywnie dla zarządu i organizacja IFNA została rozwiązana. Od tego czasu opublikowano cztery nieformalne dokumenty (Policy 1-4), regulujące różne aspekty pracy sieci. Wszystkie opracowane były na zasadzie konsensusu osiąganego między administratorami (kontynentów, krajów, stref, regionów i sieci) nadzorującymi pracę poszczególnych części sieci.

Dziesięć lat to szmat czasu, a w informatyce to właściwie cała epoka. Do użytku weszły nowe technologie, procesory pracują tysiące razy szybciej, a dzięki sieciom komputerom użytkownik może korzystać z wielu, niedostępnych mu do tej pory usług. Sieć FidoNet zdała tę próbę czasu i przybywa jej ciągle nowych użytkowników, dla których jest to tania i prosta metoda wymiany informacji oraz porozumiewania się z innymi osobami.


TOP 200