Festiwal informatyczny SAS

SAS Institute produkuje software do gromadzenia, wyszukiwania, analizy statystycznej i wizualizacji danych. Firma z siedzibą w USA jest reprezentowana w Europie przez 37 przedstawicielstw (m.in. w Warszawie).

SAS Institute produkuje software do gromadzenia, wyszukiwania, analizy statystycznej i wizualizacji danych. Firma z siedzibą w USA jest reprezentowana w Europie przez 37 przedstawicielstw (m.in. w Warszawie).

Tegoroczna konferencja Międzynarodowej Europejskiej Grupy Użytkowników SAS - w skrócie SEUGI (SAS European Users' Group International) - w której wzięło udział 1000 osób, połączona ze spotkaniem 400 reprezentantów Club SAS - francuskiej grupy użytkowników, odbyła się w Strasburgu w dniach 14-17 czerwca.

Program konferencji obejmował referaty programistów, menedżerów i naukowców korzystających z oprogramowania SAS, prezentacje prowadzone przez kierownictwo i pracowników firmy, spotkania w tematycznych grupach dyskusyjnych, robocze posiedzenia kierowników biur krajowych i szefów ponadnarodowych struktur firmy oraz otwarte spotkania organizatorów, uczestników i dziennikarzy.

Prelekcje użytkowników dotyczyły m.in. systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach, programów analizy statystycznej software'u dla instytucji rządowych, programowania obiektowego, systemów klient/serwer i hurtowni danych. Zdziasław Piasta, adiunkt z Politechniki Świętokrzyskiej, wygłosił odczyt nt. ''Marketing data analysis with SAS software''.

Uczestnikom udostępniono kilkadziesiąt komputerów z programami SAS. Maszyny używane do prezentacji były połączone z mainframem w centrali firmy w Cary (USA), co wykorzystano m.in. w trakcie pokazów programów działających w trybie klient/serwer pod kontrolą systemu SAS Share.

W konferencji brali udział goście z Polski. Bank Rozwoju Eksportu był reprezentowany przez prezesa Jana Zielińskiego, dyr. Juliana Osiek-Ruszkowskiego i Dorotę Wieczorek z pionu informatycznego. Możliwości wykorzystania programów SAS przez NBP badała Małgorzata Szkiełko - tamtejszy informatyk. Obie panie wysoko oceniły przydatność imprezy dla specjalistów. Z SAS Polska przyjechali: Alicja Wiecka, kierująca biurem w Warszawie oraz informatycy - Marek Karwański i Adam Bartos.


TOP 200