Festiwal bez fajerwerków

Tegoroczny krakowski Info-festiwal został zdominowany przez 5 tematycznych konferencji.

Tegoroczny krakowski Info-festiwal został zdominowany przez 5 tematycznych konferencji.

Krakowski Info-Festiwal już trwale wpisał się w klimat podwawelskiego grodu. Jego czwarta edycja jak magnes przyciągała wszystkich uczniów, mimo wyspecjalizowanego profilu wystawy, towarzyszącej pięciu konferencjom: "Zaawansowane techniki informatyczne w nauce polskiej", "Systemy informacji geograficznej - GIS w praktyce", "Systemy teleinformatyczne oraz nowe usługi telekomunikacyjne w przemyśle i biznesie","Teleinformatyka w wojsku i policji", "Profesjonalne systemy audiowizualne w gospodarce, administracji, biznesie i szkoleniu".

Dla szerokiej publiczności

Centrum Promocji Informatyki - organizator festiwalu - przyjęło w tym roku formułę, by wystawa była uzupełnieniem konferencji. Istotą krakowskiej imprezy staje się bowiem integracja środowiska informatycznego oraz prezentacja rozwiązań i poglądów w szeroko rozumianej teleinformatyce.

"Wystawa jest przy konferencji. Wystawcy są dobierani do jej tematyki. Info-Festiwal służy integracji środowiskowej: dużo konferencji, spotkań nieformalnych i wspólnych imprez towarzyszących" - powiedział Andrzej Jabłoński, prezes CPI. "Może wystawcy woleliby, aby konferencja była zamknięta dla ludzi z miasta. Mamy jednak dług wdzięczności wobec Krakowa. Dlatego chcemy, aby impreza ta służyła również popularyzacji informatyki" - dodaje.

Wystawcy twierdzili, że wolą taką formułę niż huczny jarmark, jaki miał miejsce - zdaniem niektórych - rok temu. 54 wystawiające się firmy przygotowały oferty pod kątem programu konferencji. Warszawski ATM w czasie "mundurowej" części Info-Festiwalu wykorzystał okazję, aby pochwalić się nowym produktem firmy Silicon Graphics - komputerem O2, który ma zastąpić stacje robocze z serii Indy. IBM prezentował zaś unixowego notebooka z procesorem Power PC. Telekomunikacja Polska S.A. promowała swoje usługi internetowe.

Jury festiwalu po raz pierwszy rozdało nagrody Info-Glob za najciekawszą propozycję w dziedzinie systemów GIS. Otrzymała ją firma Intergraph. Nagrodę Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych przyznano krakowskiej firmie . Miłym akcentem imprezy było wręczenie przez prof. Aleksandra Łuczaka specjalnych nagród KBN polskiej reprezentacji młodych informatyków, która zdobyła laury na bratysławskiej Olimpiadzie Informatycznej. W plebiscycie na najciekawszą ofertę wystawową uczestnicy konferencji nagrodzili firmę za ekspozycję na temat "Systemy informacji geograficznej - GIS w praktyce".

Fuzja superkomputerów

Konferencje zgromadziły liczne forum uczestników. W przypadku patronowanej przez KBN - "Zaawansowane techniki informatyczne w nauce polskiej" - była to pierwsza od dłuższego czasu możliwość spotkania się 5 największych ośrodków superkomputerowych w Polsce: od krakowskiego Cyfronetu, po warszawski ICM. Dzięki temu za aprobatą KBN powstała możliwość przedyskutowania pomysłu o bezpośrednim połączeniu tych ośrodków w sieć.

Po raz drugi na Info-Festiwalu gościła teleinformatyka dla wojska i policji. -"To spotkanie nie jest oczywiście miejscem, gdzie są zawierane kontrakty" - mówi płk prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz z Akademii Obrony Narodowej, przewodniczący Rady Naukowej tej konferencji. -"Zresztą nie było żadnego przedstawiciela naszych resortów, który odpowiada za zawieranie kontraktów. Przybyły natomiast osoby, które mają wpływ na tworzenie klimatu wobec informatyzacji macierzystych instytucji. One będą przygotowywać specyfikacje zapytań ofertowych i możliwość zapoznania się z ofertą firm teleinformatycznych była dla nich korzystna".

Na świecie wojsko i policja są dobrym partnerem firm komputerowych. Prezentowane w Krakowie autorskie referaty umożliwiły poznanie kierunków zmian w strukturze teleinformatycznej armii i policji.


TOP 200