Femto Forum pracuje nad interfejsami API dla aplikacji femtokomórki

Femto Forum podjęło nową inicjatywę, dzięki której programiści będą mogli w przyszłości pisać aplikacje obsługujące femtokomórki produkowane przez różne firmy. Będzie to możliwe po przyjęciu przez Femto Forum szeregu standardów definiujących interfejsy API.

Stacje bazowe femtokomórki są obecnie najczęściej stosowane w domach i biurach, gdzie komunikują się z telefonami komórkowymi i obsługują inicjowane przez nie rozmowy, transmitując głos przez szerokopasmowe połączenie internetowe. Aplikacje femtokomórki mają jeszcze jedną dużą zaletę, że są w stanie stwierdzić czy użytkownik komórki znajduje się w zasięgu ich działania. Tak więc gdy użytkownik komórki wchodzi do domu, telefon może np. odebrać od razu różne komunikaty przygotowane wcześniej przez członków rodziny.

Problem w tym, że aplikacje takie współpracują obecnie tylko z wybranymi modelami femtokomórek i telefonami komórkowi. Po przyjęciu określonych standardów (chodzi tu głównie o oprogramowanie API), aplikacje będą w stanie współpracować z dowolną stacją bazową femtokomórki.

Organizacja Femto Forum powołała specjalną grupę roboczą, która ma za zadanie opracować środowisko SDK (Sofrware Develpment Kit) i złącza API do tworzenia aplikacji femtokomórki, realizując to zadanie w ścisłej współpracy z innymi organizacjami i firmami zajmującymi się tą technologią.

Czytaj również "Femtokomórki - dla kogo?".


TOP 200