FaxWare 7

TOBIT Software wprowadziła do sprzedaży nową wersję 7 FaxWare - oprogramowania do przesyłania wiadomości droga faksową w sieciach NetWare i Windows.

FaxWare 7 umożliwia edycję, przekazywanie oraz archiwizację wszelkich dokumentów faksowych w formie elektronicznej. Aplikacja po stronie klienta działa jako serwis umożliwiający wysyłanie dokumentów drogą faksową z poziomu praktycznie każdej aplikacji Windows.

Wersja 7 FaxWare oferuje m.in.:

- łatwość tworzenia personalizowanych faksów na podstawie danych pobieranych z książki adresowej bez konieczności korzystania z zewnętrznej bazy danych czy edytora tekstów;

- nową przeglądarkę faksów umożliwiającą szybsze przesyłanie oraz edycję wiadomości faksowych - możliwość przesyłania wiadomości faksowych wewnątrz innych aplikacji Windows;

- nowy Tobit InfoCenter pozwalający m.in. na zarządzanie indywidualnymi i grupowymi kalendarzami oraz zadaniami.

Autoryzowanym dystrybutorem firmy Tobit jest Connect Distribution.


TOP 200