Fastpass – sposób z MIT na podniesienie wydajności centrów danych

Naukowcy z MIT (Massachusetts Institute of Technology) opracowali technologię, dzięki której centra danych mogą dużo efektywniej obsługiwać aplikacje webowe i mobilne, szczególnie te, które muszą np. przetwarzać intensywnie dane wideo w czasie rzeczywistym. Technologia – której MIT nadał nazwę Fastpass – potrafi bowiem bardzo szybko przesyłać pakiety z jednego punktu centrum danych (nadawca) do drugiego (odbiorca). A opóźnienie przy przesyłaniu obrazów wideo w czasie rzeczywistym jest zawsze krytycznym parametrem.

Jest to możliwe dzięki stosowaniu specjalnych algorytmów decydujących o tym, które przełączniki i jaki sposób mają obsługiwać pakiety krążące po centrów danych. Algorytmy są bardzo wymagające, dlatego muszą być obsługiwane w trybie przetwarzania równoległego. Twórcy technologii twierdzą, że pierwsze komercyjne rozwiązania oparte na ich technologii mogą trafić do centrów danych za dwa lata.

Obecnie w przeważającej większości przypadków jest tak, że każdy przełącznik pracujący w centrów danych wyznacza pakietom marszrutę sam, nie uzgadniając swojego działania i innymi węzłami obsługującymi dane środowisko sieciowe. Pakiety trafiają wtedy do stacji docelowej niekoniecznie najkrótszą z możliwych ścieżek. W systemie Fastpass wyznaczaniem pakietom ścieżek zajmuje się dedykowany do tego celu serwer, tzw. arbiter. Ma on wgląd w całą topologię centrum danych, dlatego jest w stanie ocenić, jakimi połączeniami pakiet powinien być transmitowany, po to aby trafił do celu jak najszybciej.

Zobacz również:

Twórcy technologii zapowiadają, że zaprezentują ją szczegółowo w sierpniu br. na konferencji Association for Computing Machinery. Wiadomo już, że pracuje ona podobnie jak technologia SDN (Software-Defined Networking), z tą jednak różnicą, iż SDN operuje na wyższym poziomie, podczas gdy Fastpass optymalizuje ruch na poziomie pojedynczych pakietów (pracując w trybie packet-by-packet forwarding).

Fastpass pracuje wyjątkowo efektywnie. Wykonany przez naukowców test (przeprowadzony w eksperymentalnej sieci, w której ruch sieciowy wynosi 2,2 Tb/s; co ma miejsce w centrach danych, w których pracuje ok. 2 tys. serwerów wyposażonych w gigabitowe interfejsy) pokazał np., że po wprowadzeniu do niej technologii Fastpass, opóźnienia przy przesyłaniu pakietów udało się skrócić prawie piętnastokrotnie – z 3,56 mikrosekund do 0,23 mikrosekundy.


TOP 200