Farmaceutyczne ERP

Firma Scala Business Solutions opracowała system ERP dla przedsiębiorstw działających w sektorze farmaceutycznym i chemicznym - iScala Pharma.

System iScala Pharma jest oparty na aplikacji iScala 2.2. Dedykowana wersja została opracowana wspólnie z grupą dotychczasowych użytkowników systemu Scala z branży farmaceutycznej.

System został wyposażony w funkcje charakterystyczne dla sektora farmaceutyczno-chemicznego oraz regulacji formalno-prawnych obowiązujących w tym przemyśle, takich jak kontrola jakości, procedury bezpieczeństwa, procedury odtwarzania przebiegu procesów, szablony partii, zarządzanie miejscami składowania, pełne monitorowanie partii, zarządzanie artykułami nadzorowanymi, proponowanie lokalizacji miejsc w magazynie dla produktów specjalnych, kontrola dat partii, kontrola zmian, obsługa struktury materiałowej i receptur, kontrola dostawcy i klienta z możliwością blokady poszczególnych pozycji, itp.

Zobacz również:

System iScala Pharma jest zintegrowany z modułem finansowym, logistycznym, produkcyjnym i CRM.


TOP 200