Fakty o rynku i rankingu

W jakim tempie rośnie wartość polskiego rynku IT?

W jakim tempie rośnie wartość polskiego rynku IT?

W jakim tempie rośnie wartość polskiego rynku IT?

Istnieją dwie wersje prawdy - dolarowa i złotówkowa. Obie optymistyczne, ale ta pierwsza zdecydowanie bardziej i dlatego tej wersji wolimy się trzymać.

Według ultraoptymistycznej wersji dolarowej, wartość rynku wzrosła o 25%. Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa, urzędy i obywatele kupili w roku 2007 dobra informatyczne o łącznej wartości 9,9 mld USD (to prawie 27 mld zł). IDC Poland, renomowana firma analityczna, z którą współpracujemy przy przygotowywaniu rankingu TOP 200, podaje wartości w dolarach ze względu na przyjęte standardy raportowania na całym świecie. Ma to uzasadnienie również dlatego, że chociaż kontrybucja USA na rzecz globalnego rynku IT stale maleje, to w dalszym ciągu znakomita część produktów informatycznych na świecie kupowana jest oryginalnie, w amerykańskiej walucie.

W rankingu TOP 200 przedstawiamy przychody i zyski firm w złotówkach. Licząc w naszej walucie, wzrost wartości rynku był mniej imponujący, choć nadal dwucyfrowy i wyniósł ok. 11%. Wizerunkowo tracą na tym oddziały zagranicznych korporacji. Jednak przy takim popycie na informatykę, jaki oberwowaliśmy w ubiegłym roku, w ogólnym bilansie słabnący dolar częściej bywał sprzymierzeńcem branży informatycznej niż jej szkodził.

Najlepszy rok polskiej branży IT w historii?

Pod względem wartości przychodów - oczywiście tak. Patrząc historycznie - zdarzały się lata bardzo chude, ale nigdy wartość rynku nie spadła poniżej poziomu z roku poprzedzającego.

Jeśli wziąć pod uwagę tempo wzrostu, najlepszym był jednak rok 2005. Rynek urósł - rok do roku - o 30% (oczywiście według stosowanego przez IDC przelicznika dolarowego). Napisaliśmy wówczas, że potwierdzeniem doskonałej kondycji branży jest fakt, iż dwie trzecie ujętych w naszym rankingu firm poprawiło swój wynik finansowy. W tegorocznym zestawieniu wśród pierwszej setki największych firm IT zaledwie co dziesiąta wykazała niższe przychody niż w roku 2006. Co więcej, wartość zsumowanych przychodów 100 czołowych firm z tegorocznego TOP 200 była o 27% wyższa niż przed rokiem!

Wielki triumf PC

Po latach upodabniania się struktury naszego rynku informatycznego do dojrzałych rynków zachodnich nastąpił nieoczekiwany powrót do przeszłości. Od kilku lat udział sprzedaży sprzętu komputerowego malał na rzecz rosnącego rynku oprogramowania i usług. Tymczasem w 2007 r. popyt na PC był jednym z głównych czynników, które wpłynęły na tempo rozwoju rynku. Sprzedano aż 3,2 mln sztuk komputerów, z czego prawie połowę stanowiły notebooki. Dla porównania, w tym samym czasie sprzedano w Polsce 10 mln telefonów komórkowych, co naszym zdaniem stanowi potwierdzenie wyjątkowej dynamiki rynku komputerów osobistych, zważywszy na to, że średnio PC jest urządzeniem droższym i siłą rzeczy mniej powszechnym.

Ogólnie sprzedaż sprzętu komputerowego wzrosła w 2007 r. o prawie 31% - do kwoty 6,3 mld USD, co stanowi prawie 65% wartości całego polskiego rynku IT.

Powolne oprogramowanie

Na dominacji sprzętu w ogólnym obrazie rynku cierpi segment oprogramowania, na które przypadło zaledwie 12,2% wartości rynku IT w 2007 r., a jego sprzedaż w ciągu roku wzrosła jedynie o 14,3%.

Wśród firm dostarczających standardowe oprogramowanie największym wygranym ubiegłego roku jest - to niespodzianka - IBM. Firma wzmocniła swoją pozycję na rynku dostawców oprogramowania, co jest konsekwencją strategii całej korporacji. IBM jest już czwartym dostawcą oprogramowania na polskim rynku, a jego sprzedaż w tym segmencie rosła szybciej niż u - przewodzących stawce - firm Microsoft, SAP i Oracle.

W rankingu TOP 200 odrębnie klasyfikujemy firmy, które tworzą oprogramowanie na zamówienie klientów. Ich przychody z tego tytułu - podobnie czyni to IDC - zaliczamy do usług, a nie do sprzedaży oprogramowania. W tym segmencie największe sukcesy odnoszą polscy dostawcy - Infovide-Matrix, Sygnity i ABG.

Silni w grupie

W tym roku uczyniliśmy odstępstwo od dotychczasowej praktyki i zdecydowaliśmy się w głównym zestawieniu TOP 200 największych firm informatycznych klasyfikować nie grupy kapitałowe, lecz poszczególne spółki wchodzące w ich skład. Dzięki temu mamy nadzieję pokazać bardziej przejrzysty obraz rynku. W branży IT działa przynajmniej 50 grup kapitałowych, a powiązania między spółkami są nieraz bardzo złożone.

W odrębnym zestawieniu uwzględniliśmy grupy kapitałowe wraz z przychodami uzyskanymi przez poszczególne spółki wchodzące w ich skład. Największą grupą jest obecnie Asseco Poland, która dodatkowo wzbogaciła się po połączeniu z Prokom Software. Tego faktu nie oddaje jeszcze nasze tegoroczne zestawienie, bowiem formalnie fuzja nastąpiła dopiero 1 kwietnia 2008 r. Przejęcie ABG, które ogłoszono w maju br. sprawia, że Asseco jako grupa ściga się nie na polskim, ale europejskim rynku.


TOP 200