Faktura elektroniczna w Polsce

Grupa ds. EDI utworzona przy Klubie ECR Polska uzgodniła ostateczny kształt elektronicznej faktury, który ma obowiązywać w elektronicznym obiegu dokumentów pomiędzy największymi w Polsce sieciami handlowymi a dostawcami.

Grupa ds. EDI utworzona przy Klubie ECR Polska uzgodniła ostateczny kształt elektronicznej faktury, który ma obowiązywać w elektronicznym obiegu dokumentów pomiędzy największymi w Polsce sieciami handlowymi a dostawcami. Grupę ds. EDI tworzą przedstawiciele na co dzień konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, sieci, producentów i firm informatycznych.

Wcześniejsze próby stworzenia krajowych standardów EDI były podejmowane przez już nieistniejącą organizację Centrum EDI Polska czy grupę producentów FMCG. Projekty te nie spotkały się wtedy z zainteresowaniem ze strony sieci handlowych.

Grupa ma charakter nieformalny, a przynależność do niej jest całkowicie dobrowolna. Uruchamiane aktualnie projekty elektronicznej wymiany dokumentów w sieciach handlowych opierają się na uzgodnionych formach Zamówienia i Faktury.

Stronę producentów w grupie reprezentują firmy, takie jak: Nestlé, Henkel czy Procter & Gamble. Najwięksi dystrybutorzy biorący udział w grupie to Ahold, Geant, Jeronimo Martins, Macro Cash&Carry czy REAL, natomiast firmy informatyczne zaangażowane w działania grupy to Comarch, Edison, Edipol, InformTech, Otwarty Rynek Elektroniczny (MarketPlanet) czy Xtrade.

Powołano również Zespół ds. aktualizacji komunikatów, którego zadaniem będzie wprowadzanie zmian do już uzgodnionych specyfikacji. Propozycje zmian może zgłaszać każda firma. Będą one dyskutowane na forum zespołu i dopiero po uzyskaniu akceptacji wszystkich jego członków zostaną wprowadzone do specyfikacji standardowej. Depozytariuszem uzgodnionych komunikatów, takich jak Zamówienie czy Faktura, jest Instytut Logistyki i Magazynowania -EAN Polska.

Zarówno uzgodniony wcześniej komunikat "Zamówienie" (ORDERS) jak i "Faktura" (INVOIC) opierają się na międzynarodowym standardzie UN/EDIFACT, wersja D.96 A. UN/EDIFACT. UN/EDIFACT jest zbiorem międzynarodowych standardów dla elektronicznej wymiany sformatowanych danych, w szczególności danych dotyczących handlu towarami i usługami, między niezależnymi systemami informatycznymi. Standard uwzględnia dokumenty z dziedzin, takich jak: handel i przemysł, administracja, transport, finanse, ubezpieczenia, cło, turystyka i inne.

Klub ECR w Polsce działa od 1998 r. i opiera się na wzorach podobnych stowarzyszeń działających w większości państw Europy Zachodniej. Klub jest stowarzyszeniem nieformalnym, otwartym dla wszystkich zainteresowanych - obecnie liczy ponad 100 członków.

Dokument INVOIC (Faktura), jak i inne uzgodnione przez ECR dokumenty dostępne są na stronie:http://www.ecr.pl/edi_home/index_k.html .


TOP 200