Faktura dla Windows

Nowy program Altkom Matrix do wystawiania dokumentów sprzedaży w małych firmach.

Nowy program Altkom Matrix do wystawiania dokumentów sprzedaży w małych firmach.

Faktura to nowy program Altkom Matrix, przeznaczony dla małych firm. Ułatwia on wystawianie niezbędnych dokumentów sprzedaży, tzn. faktur VAT, rachunków uproszczonych, faktur korygujących VAT, rachunków korygujących oraz dokumentów pro forma. Faktura prowadzi ponadto rozszerzone kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów oraz ma bogaty zestaw raportów i zestawień, które umożliwiają analizę wartości i struktury sprzedaży.

Program działa pod Windows 3.x, Windows 95 lub Windows NT. Zalecana konfiguracja to komputer z Pentium, 8 MB RAM, kolorowy monitor i karta graficzna VGA. Pakiet jest dostarczany na dwóch dyskietkach 1,44 MB i po zainstalowaniu zajmuje ok. 5 MB na dysku. Użytkownik otrzymuje bogatą w przykłady instrukcję obsługi.

Funkcje programu

Podstawowym zadaniem programu jest ułatwienie wystawiania dokumentów sprzedaży w jednostkach gospodarczych, będących płatnikami podatku od towarów i usług, oraz automatyczne przekazywanie danych do programów Finanse i Księgowość lub Mała Księgowość.

Faktura oferuje dwa podstawowe sposoby wystawiania dokumentów - automatyczny, w którym można korzystać z kartotek kontrahentów i towarów (tzn. listy cenowej), lub ręczny - dane wprowadza do programu operator. Istnieje możliwość wystawienia faktury wraz z opisem artykułów, udzielenia odrębnych rabatów dla każdej pozycji lub określenia odmiennego nabywcy i odbiorcy. Program pozwala na ręczną modyfikację cen w chwili wystawiania dokumentu i odłożenie faktury do bufora, w którym czeka ona na wydruk. Można również poprawiać dane w już wystawionych fakturach.

Program wyposażono w predefiniowane wzorce dokumentów sprzedaży oraz opcję wspomagającą definiowanie własnych dokumentów. Rejestruje on ponadto dokumenty nie zapłacone, służąc pomocą w pilnowaniu terminów płatności. Program wspomaga planowanie i prowadzenie polityki sprzedaży dzięki rozbudowanej kartotece kontrahentów, towarów i generatorowi raportów.

Kartoteki

W kartotece kontrahentów, oprócz wprowadzenia standardowych informacji opisujących klienta, można określić warunki sprzedaży, tzn. sposób i termin płatności, cenę sprzedaży, wysokość rabatu, wielkość kredytu itp. Kartoteka towarów ma postać cennika - pozwala na zdefiniowanie czterech cen sprzedaży towaru (trzy ceny netto, jedna brutto) oraz prowadzenie równoległych cenników w walutach obcych. Program pomaga też w naliczaniu bieżących cen, co oszczędza czas m.in. dzięki możliwości przeprowadzania operacji grupowych. Zmiana cen dla grupy towarów lub warunków sprzedaży w grupie kontrahentów odbywa się niemal automatycznie.

Dobrze zorganizowane kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów to także szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji w czasie pracy. Możliwe są różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa) oraz zdefiniowana przez użytkownika. Program pozwala też na zadane przez użytkownika porządkowanie informacji.

Faktura oferuje funkcje do wyszukiwania informacji według różnych kryteriów. W program wbudowano mechanizmy, pozwalające na tworzenie szablonów (wzorców) dla zapisywanych informacji, co przyspiesza wprowadzanie danych do kartotek.

Raporty i zestawienia

Faktura generuje różnorodne raporty i zestawienia, takie jak: globalne zestawienie sprzedaży za dany okres, posortowane według dokumentów, kontrahentów i towarów, grupowe zestawienie sprzedaży dla wybranych kontrahentów i towarów, szczegółowe zestawienie sprzedaży dla wskazanego kontrahenta (według dokumentów i towarów) oraz raport o sprzedaży danego towaru według dokumentów i kontrahentów.

Raporty umożliwiają prowadzenie kontroli rozrachunków i terminów płatności - dostępne są zestawienia dłużników, zaległości w płatnościach dla wybranego kontrahenta oraz wykazy zobowiązań z podziałem na przeterminowane i nieprzeterminowane. Faktura generuje też rejestry VAT i cenniki dla wybranych towarów.

<hr size=1 noshade>Faktura

Producent: Altkom Matrix, Warszawa

tel. (+22) 22 09 68

Cena: 500 złotych + VAT


TOP 200