Faksy, Word 95/97 i skanery

Kilka praktycznych porad, jak rozwiązać problemy występujące przy pracy pod Windows 95.

Kilka praktycznych porad, jak rozwiązać problemy występujące przy pracy pod Windows 95.

Faksowanie bez zawieszania programów

Zdarza się nieraz, że przy przesyłaniu dokumentu w postaci faksu, gdy pojawi się pewien specyficzny układ bitów, oprogramowanie do obsługi funkcji faksowych odmawia posłuszeństwa. Powodem są błędy modułów obsługujących protokoły faks/modemu (Class 1/Class 2). Jak się wydaje, nie występują one dopiero w najnowszej wersji pakietu Symantec WinFax Pro 8.0.

Podobnego rodzaju niespodzianki pojawiają się przy korzystaniu z systemu operacyjnego Windows 95. Jak stwierdził jeden z czytelników InfoWorld, John Myers, zawieszaniu się programu komunikacyjnego do obsługi faksów można zapobiec, zaznaczając pole wyboru Disable High Transmission (wyłącz szybką transmisję danych). Powoduje to zmniejszenie maksymalnej prędkości transmisji faksów bez wpływu na szybkość pracy modemu wykorzystywanego przez inne aplikacje. Jedną z możliwości zmiany tego parametru stwarza uruchomienie programu Microsoft Exchange, wybranie opcji Modem Properties, a następnie kolejno: Tools, Microsoft Fax Tools, Options, Modem, Properties, Advanced i zaznaczenie pola wyboru Disable High Speed Transmission.

Konwersja dokumentów Word 95 i 97

Użytkownicy pakietu 97 sygnalizują, że nie są w stanie otworzyć dokumentów pisanych przy użyciu procesora tekstu Word z pakietu Microsoft Office 95. Dokumenty te są otwierane bez problemu przez Word 95, ale Word 97 odmawia posłuszeństwa, generując informację corrupt file (plik uszkodzony). Nawet serwis techniczny Microsoftu nie mógł zlokalizować przyczyny tego typu problemów. Rozwiązanie znalazł natomiast czytelnik InfoWorld, Richard Eckhouse. Okazuje się, że występujące niezgodności są wywoływane przez włączoną opcję Fast File Save (szybki zapis dokumentów).

Użytkownik może włączyć lub wyłączyć funkcję przyspieszonego zapisu plików na dysk po wybraniu w aplikacji Word kolejnych opcji: Narzędzia, Opcje, Zachowywanie, Szybkie zachowywanie. Funkcja ta przyspiesza pracę edytora dzięki temu, że tworzony dokument nie jest za każdym razem zapisywany w całości od początku, ale do istniejącego już pliku Word dopisuje kolejne jego porcje. Tak tworzony plik może zawierać drobne błędy, które Word 95 akceptuje, natomiast Word 97 nie. Jeśli opcja szybkiego zapisywania plików jest włączona podczas budowania dokumentu przy użyciu procesora Word 97, to sytuacja może ulec odwróceniu - Word 95 nie zaakceptuje takiego pliku. Najlepiej więc wyłączyć tę opcję zarówno w aplikacji Word 95, jak i Word 97. Tym bardziej że pliki budowane w trybie szybkiego zapisu czasem nie są akceptowane przez różnego rodzaju programy, poddające dokumenty operacji konwersji do innego formatu. Więcej czasu wtedy traci się na odzyskanie pliku niż zaoszczędzono by dzięki wybraniu opcji Szybkie zachowywanie.

Nieznane skanery TWAIN

Kolejna uwaga dotyczy tych użytkowników, którzy eksploatują już najnowszą wersję systemu Windows 95 - Windows 95B - system znany jest też pod nazwami OEM Service Release 2 lub OSR2. Jak zauważył czytelnik InfoWorld Scott Jorgenson, próby uruchomienia niektórych skanerów dołączonych do portu SCSI i obsługiwanych przez sterownik TWAIN kończą się niekiedy tym, że system generuje informację - new unknown hardware - sygnalizując jednocześnie, że musi wczytać odpowiedni sterownik.

Choć taka sytuacja nie powoduje większych komplikacji, wpływa negatywnie na użytkownika. Jest na to sposób - niezbyt jednak elegancki: należy do napędu A: włożyć dyskietkę i pozwolić systemowi szukać pliku sterownika, powtarzając polecenie 8 razy. W efekcie okaże się, że Windows wystartuje poprawnie, nie wyświetlając żadnej informacji o błędzie. System jedynie doda do okienka Menedżer urządzeń (Ustawienia, System, Menedżer urządzeń) 8 kolejnych pozycji o nazwie Inne urządzenia. Po kliknięciu na opcji Właściwości, w każdej z tych pozycji system wyświetli informację o nieodnalezieniu prawidłowego sterownika. Nie ma to w tym momencie żadnego znaczenia, ponieważ skaner i tak jest obsługiwany przez sterownik TWAIN.

Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i czterech innych, opisujących sekrety systemu operacyjnego Windows. Informacje dotyczące problemów i ich rozwiązań można przesyłać pod adres internetowy: mailto:[email protected]


TOP 200