Facebook walczy z podatnościami

Korporacja uruchomiła pod koniec zeszłego tygodnia program Hacker Plus. Jest to pierwszy w historii tej firmy program lojalnościowy „bug bounty”, adresowany do deweloperów zainteresowanych wyszukiwaniem w jej rozwiązaniach podatności i błędów.

Facebook

W przypadku stwierdzenia, że zgłoszony przez dewelopera błąd – uwzględniając przy tym również te, które zostały odkryte przez ostatni rok - rzeczywiście zagraża bezpieczeństwu konkretnego rozwiązania, program Hacker Plus będzie mu oferować dodatkowe bonusy i specjalne korzyści, oraz zostanie on automatycznie dodany do powiązanego z tą inicjatywą programu lojalnościowego.

Facebook zapowiada, że firmowi specjaliści do spraw bezpieczeństwa będą regularnie oceniać zgłaszane przez deweloperów błędy i umieszczać każdego z nich w jednej z pięciu grup, którym nadano mówiące same za siebie nazwy: Bronze, Silver, Gold, Platinum i Diamond.

Zobacz również:

Jak nietrudno się domyśleć Diamond jest najwyższą grupą, do jakiej może trafić deweloper. Zostaną do niej zaliczeni ci deweloperzy, którzy wykryją najwięcej błędów. Regulamin programu przewiduje, że deweloperzy zakwalifikowani do dwóch najwyższych grup (platynowa i diamentowa) będą zapraszani na koszt korporacji na imprezy, na których będą rozdawane nagrody. Więcej o tym programie można przeczytać tutaj.

Jednocześnie Facebook oferuje deweloperom zainteresowanym tym programem nowe narzędzie, które ułatwi im pracę. Nosi nazwę Facebook Bug Description Language (w skrócie FBDL) i pomaga deweloperowi dokładnie opisać znaleziony błąd, tak aby analizujący go analitycy mogli szybko sprawdzić takie zgłoszenie i ewentualnie potwierdzić, że jest zasadne. Narzędzie to opisane jest tutaj.


TOP 200