Fabrykant w warsztacie

Nowy program firmy InsERT umożliwia komputerowe wspomaganie produkcji w małych firmach.

Nowy program firmy InsERT umożliwia komputerowe wspomaganie produkcji w małych firmach.

Fabrykant - program do wspomagania pracy zakładów produkcyjnych - jest najnowszym produktem firmy InsERT, rozszerzającym jej ofertę oprogramowania dla firm, współpracującym z pakietami Subiekt (system obsługi sprzedaży), Rewizor (system finansowo-księgowy) i Gratyfikant (system kadrowo-płacowy). Całość tworzy stosunkowo uniwersalny komplet oprogramowania, ułatwiający zarządzanie niedużą firmą, bez względu na to, czy profilem jej działalności są handel i usługi, czy produkcja połączona ze sprzedażą.

Fabrykant jest wyposażony w typowe dla produktów firmy InsERT menu, które pozwala na uruchomienie jednego z trzech podstawowych modułów programu - Planowania produkcji, Produkcji w toku lub modułu Administratora.

Jednym z ważniejszych modułów pakietu jest Planowanie produkcji. Pozwala ono na wprowadzanie opisów technologii, wystawianie, bilansowanie i uruchamianie zleceń produkcyjnych, wystawianie dokumentów magazynowych, tworzenie harmonogramów i zestawień.

Proces wytwarzania zaczyna się w momencie wystawiania zlecenia na produkcję konkretnego produktu, przy czym zlecenie może być przygotowane na podstawie zamówienia od klienta, zgłoszonego w systemie Subiekt. Na ekranie ukazują się kolejne formularze, które po wprowadzeniu danych można zbilansować i zatwierdzić, a program automatycznie dostosowuje terminy i wielkość zleceń do zdolności produkcyjnych. Osoba odpowiedzialna za proces produkcji ma do dyspozycji kilka specjalizowanych magazynów (magazyn materiałów, gotowych produktów, braków, odpadów) i pełną możliwość zarządzania ich zasobami (dokumenty RW, PW, MM, WZ, PZ). W każdym magazynie można na bieżąco przeprowadzić remanent. Inną, ważną pozycją menu jest TPP (Techniczne Przygotowanie Produkcji), która pozwala na uściślenie specyfikacji konstrukcyjnej produktu i ustalenie organizacji pracy w firmie. TPP zawiera wiele funkcji, które umożliwiają określenie podstawowych elementów związanych z produkcją - są to takie pozycje menu, jak Technologie, Stanowiska, Maszyny, Pracownicy, Stawki płac, Firmy, Kalendarz, Towary i Produkty. Ta ostatnia funkcja pozwala na zdefiniowanie składników, które wchodzą w skład produktu finalnego - mogą to być zarówno proste surowce, jak i wieloelementowe podzespoły.

Moduł Produkcja w toku umożliwia wykonywanie operacji, które są dostępne także w module Planowanie produkcji. Są wśród nich takie funkcje, jak Magazyny, Dokumenty, Zestawienia - natomiast całkowicie nową, główną funkcją omawianego modułu jest Produkcja. Dzięki tej funkcji użytkownik może m.in. zarządzać zleceniami w toku produkcji, wprowadzać na bieżąco dane dotyczące realizacji procesu i dzięki temu korzystać z raportów produkcyjnych i wypełniać karty pracy, czyli rozliczać pracowników produkcyjnych.

Trzecim modułem jest Administrator - w nim ustala się m.in. parametry pracy programu, definiuje wygląd dokumentów, ustala procedury na wypadek awarii systemu, określa parametry współpracy z drukarkami i definiuje słowniki.

Fabrykant został napisany przy użyciu systemu obsługi baz danych MS FoxPro 2.6 for DOS i narzędzi Watcom C 10.0 i Borland C++ 3.1. Pracuje pod kontrolą DOS - dzięki temu ma niewielkie wymagania sprzętowe (zalecana konfiguracja to 486 lub Pentium, 8 MB RAM, DOS 6.2), jest prosty w użyciu i w miarę niezawodny (przy każdym wyjściu z programu proponuje tworzenie kopii zapasowej). Podczas pracy może korzystać z całej dostępnej pamięci operacyjnej, a nie tylko z 640 KB, jak w przypadku programów clipperowych, które nie korzystają z procesora 386 w trybie DPMI (DOS Protected Mode Interface). Ma wbudowany własny system poczty elektronicznej i może pracować w sieci Novell 3.12 lub LANtastic 6.0. Dzięki możliwości planowania i bilansowania potrzeb materiałowych, Fabrykant może być uważany jako produkt klasy MRP (Material Requirements Planning).

Do programu dołączono 200-stronicową instrukcję obsługi, zawierającą wszystkie informacje, które dotyczą instalacji, obsługi i możliwości programu.

<hr size=1 noshade>System wspomagania produkcji Fabrykant

Producent: InsERT

51-616 Wrocław

ul. Parkowa 25

tel. (+71) 48 82 65

http://www.insert.com.pl

Cena: 950 zł + VAT


TOP 200