FTC zaaprobuje fuzję HP i Compaqa

Zdaniem Carly Fioriny, prezesa Hewlett-Packard, amerykańska, federalna Komisja Handlu wyda zgodę na połączenie obu firm jeszcze przed głosowaniem akcjonariuszy HP nad fuzją, które ma się odbyć 19 marca br.

Zdaniem Carly Fioriny, prezesa Hewlett-Packard, amerykańska, federalna Komisja Handlu (FTC – Federal Trade Commision) wyda zgodę na połączenie obu firm jeszcze przed głosowaniem akcjonariuszy HP nad fuzją, które ma się odbyć 19 marca br.

W styczniu 2002 r. HP i Compaq uzyskały zgodę na połączenie od przedstawicieli Unii Europejskiej. Pozwoliło to uniknąć firmie wielomiesięcznego śledztwa, które miałoby wyjaśnić, czy nowa firma nie uzyskałaby monopolistycznej pozycji na rynku europejskim. Obawy budził także fakt, że kilka miesięcy wcześniej Komisja Europejska nie wydała zgody na połączenie General Electric i Honeywell.

Zobacz również:

Zgoda, którą ma wydać FTC jest oceniana przez większość ekspertów, jako formalność. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że przedstawiciele Komisji nie występowali z żadnymi poważnymi zarzutami przeciwko połączeniu HP i Compaqa.


TOP 200