FMC dla dużych i małych

Modny akronim, jakim w ostatnich latach stał się FMC (Fixed-Mobile Convergence), dotychczas kojarzony był z dużymi operatorami, którzy chcieli w ten sposób wyprzedzić konkurencję i pośrednio przygotować się na zmiany w podejściu do usług telekomunikacyjnych przez klientów. Obecnie zalety konwergencji coraz częściej dostrzegają również mniejsze firmy, które najczęściej wykorzystują jedynie fragment procesu transformacji sieci - telefonię internetową (VoIP) i związaną z nią redukcję kosztów.

Modny akronim, jakim w ostatnich latach stał się FMC (Fixed-Mobile Convergence), dotychczas kojarzony był z dużymi operatorami, którzy chcieli w ten sposób wyprzedzić konkurencję i pośrednio przygotować się na zmiany w podejściu do usług telekomunikacyjnych przez klientów. Obecnie zalety konwergencji coraz częściej dostrzegają również mniejsze firmy, które najczęściej wykorzystują jedynie fragment procesu transformacji sieci - telefonię internetową (VoIP) i związaną z nią redukcję kosztów.

FMC dla dużych i małych

W 2009 r. przychody operatorów z usług mobilnych będą stanowiły przeważającą część ich ogólnych wpływów.

Jeszcze kilka lat temu pojęcie Fixed-Mobile Convergence najbardziej interesowało analityków rynku telekomunikacyjnego i w pewien sposób było przez nich promowane jako nieuchronny proces konsolidacji zasobów i usług, związanych z przesyłaniem głosu i danych. Obecne prognozy mogą już jednak opierać się na konkretnych wdrożeniach, ich przebiegu, napotkanych problemach i reakcji zainteresowanych stron (operatorów, dużych i małych firm).

Według analityków francuskiej grupy badawczej IDATE, z każdym kolejnym rokiem tendencja wypierania telefonii stacjonarnej na rzecz usług mobilnych będzie się zaznaczała coraz wyraźniej. Fakt ten bezpośrednio wpłynie na przychody operatorów, którzy w ubiegłym roku jedynie z mobilnej części swojej oferty wypracowali je na poziomie 630 mld USD (w skali globalnej). Stanowiło to ponad połowę ogólnych przychodów z tytułu usług telekomunikacyjnych (szacunki wyszczególniały telefonię stacjonarną, przesyłanie danych oraz dostęp do Internetu i ofertę łączności bezprzewodowej).

Za trzy lata, według szacunków różnych firm analitycznych (IDATE, Gartner, Informa Telecoms & Media), na świecie z telefonii komórkowej będzie mogło korzystać 3 mld osób, głównie dzięki inwestowaniu operatorów w nowe rynki. Prognozy te nie pozostawiają wątpliwości co do kierunku zmian w postrzeganiu telekomunikacji przez wielu klientów. Pomimo iż stawia to w dość trudnej sytuacji przede wszystkim operatorów sieci stacjonarnych, to paradoksalnie również i spółki oferujące łączność bezprzewodową nie powinny biernie patrzeć na zmieniającą się rzeczywistość.

FMC dla dużych i małych

Firmy nie chcą ponosić dużych kosztów za połączenia, szczególnie z sieciami komórkowymi, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność rozwiązań typu Fixed-Mobile Convergence.

Operatorzy stacjonarni nadal mają przewagę w oferowaniu szerokopasmowego dostępu do Internetu czy zapewnieniu odpowiedniej jakości usług (Quality of Service). Tymczasem właśnie te usługi są niezbędne do oferowania możliwości korzystania z telefonii internetowej (VoIP), która według wielu analityków jest główną siłą napędową zmian w transformacji sieci telekomunikacyjnych na pakietowe (IP) w firmach.

Voice over IP to przede wszystkim znaczne obniżenie kosztów połączeń, szczególnie w przypadku spółek wielooddziałowych, łączących się często z kontrahentami z zagranicy. To, co dla operatorów sieci stacjonarnych jest zaletą i uatrakcyjnieniem usług, dla operatorów mobilnych jest czymś zupełnie przeciwnym. Według szacunków IDATE aż 80% przychodów tych spółek pochodzi z opłat za wykonywanie połączeń komórkowych. Oczywiste jest zatem, że operatorzy ci niechętnie widzieliby w swojej ofercie telefonię VoIP. W ubiegłym roku T-Mobile poinformował, że w swoich sieciach 3G wprowadzi blokadę dla klientów VoIP, takich jak Skype, tłumacząc tę decyzję brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości usług. Biorąc pod uwagę powyższe oraz analizy rynkowe specjalistów, można odnieść wrażenie, że operator kierował się nieco innymi przesłankami. Usługodawcy mobilni muszą się liczyć z tym, że samo posiadanie infrastruktury komórkowej i pobieranie opłat wysokich opłat za połączenia głosowe (szczególnie w roamingu międzynarodowym) w obliczu nowych wyzwań może nie wystarczyć.

FMC dla dużych i małych

Piotr Staszczak

Tym bardziej, że według ekspertów Gartnera w przyszłym roku aż 80% pracowników korporacji będzie korzystało z więcej niż jednego telefonu (aby zoptymalizować koszty połączeń), a w 2010 r. część z nich zacznie dzwonić poprzez VoWLAN (Voice over WLAN), minimalizując konieczność łączenia się z siecią dostępową operatorów komórkowych. Analitycy zwracają uwagę, że na pierwszym miejscu wśród priorytetów korporacji dotyczących telefonii głosowej znajdzie się dogłębne przyjrzenie się zawartym kontraktom z operatorami sieci mobilnych, co w wielu przypadkach może się skończyć ich renegocjacją. Firmy będą się także starały unikać długoterminowych umów, co obecnie przynosi operatorom duże przychody.

Piotr Staszczak dyrektor departamentu wspomagania sprzedaży i rozwoju produktów w NextiraOne Polska

Klientem docelowym dla usług FMC są zarówno firmy z segmentu SMB, jak i duże firmy, zatrudniające powyżej kilkudziesięciu pracowników w jednej lub w wielu lokalizacjach. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej na to rozwiązanie decydują się duże firmy o rozproszonej strukturze geograficznej, prowadzące działalność na rozległym terenie, np. firmy przemysłowe, kampusy uczelniane itp. Fixed-Mobile Convergence to przede wszystkim odpowiedź na potrzebę mobilności pracowników. Wdrożenie rozwiązania FMC polepsza ich osiągalność - są zawsze dostępni pod numerem stacjonarnym, mogą odebrać połączenie na aparat biurkowy oraz komórkowy. Zdecydowanie korzystne jest również zmniejszenie liczby terminali, które służą do efektywnej komunikacji. Dotychczas pracownicy używali telefonów stacjonarnych, komórkowych, a często również telefonów DECT lub Wi-Fi. Zastosowanie FMC pozwala zredukować liczbę tych terminali do maksimum dwóch (telefon stacjonarny i GSM), a w niektórych przypadkach zorganizować całkowicie bezprzewodowe biuro - tylko telefony GSM z funkcjami centrali biurowej PABX. Biorąc pod uwagę specyfikę i historię naszej działalności, idealnym odbiorcą rozwiązań FMC są firmy korzystające z central Alcatel A4400 i OmniPCX Enteprise (od wielu lat współpracujemy z Alcatelem, obecnie Alcatel-Lucent Polska). Uruchomienie usług konwergentnych w tych spółkach wymaga jedynie aktywacji licencji abonentów FMC (rozwiązanie czysto programowe). Funkcje centrali abonenckiej dostępne są na dowolnym aparacie GSM. Ważne jest także, iż w przypadku nowoczesnych firm implementacja FMC w wersji podstawowej nie wymaga budowy nowej sieci telekomunikacyjnej, gdyż wykorzystuje publiczną sieć GSM oraz istniejącą centralę abonencką.

Wydaje się zatem, że przenikanie się usług spotykanych w sieciach stacjonarnych z tymi dedykowanymi zastosowaniom mobilnym, a więc praktyczna realizacja idei Fixed-Mobile Convergence, jest tylko kwestią czasu. "Podwójnie silni" operatorzy będą w stanie wykorzystać wówczas właściwości swoich sieci i dostosować je do rosnących potrzeb ze strony użytkowników (telewizja mobilna, Video-On-Demand, wideokonferencje, komunikatory itp.). Pomimo pojawiających się doniesień o prawdopodobnym fiasku wielu wczesnych wdrożeń FMC (analizy Yankee Group i Unstrung) przeważają obecnie głosy o nieuchronnym procesie implementacji sieci konwergentnych, zarówno wśród operatorów, jak i dużych i małych firmach.

Fixed-Mobile Convergence w praktyce

Jednym z większych w Europie wdrożeń Fixed-Mobile Convergence wśród operatorów jest projekt realizowany przez koncern Alcatel-Lucent dla operatora British Telecom. Przedsięwzięcie pod nazwą "Enterprise FMC" jest rozwinięciem usługi BT

FMC dla dużych i małych

Fusion, uruchomionej w czerwcu 2005 r. i przeznaczonej dla klientów indywidualnych oraz małych firm. Wówczas dzięki użyciu technologii Bluetooth do łączenia z siecią IP i realizowania rozmów głosowych obniżki opłat za połączenia (w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami) dla odbiorców sięgały nawet 50%.

Obecnie trwające wdrożenie systemu "Enterprise FMC" jest odpowiedzią BT na zapotrzebowanie wielu korporacji na usługi konwergentne, łączące zalety znanych sieci stacjonarnych i mobilnych. Przewiduje się, że pierwsi klienci, początkowo jedynie z Wlk. Brytanii, skorzystają z nowych usług w pierwszej połowie bieżącego roku. W dalszej kolejności operator będzie chciał objąć zasięgiem działania systemu Francję, Niemcy, Hiszpanię i Holandię. Rozwiązanie Enterprise FMC oparto na telefonach hybrydowych Alcatel-Lucent, stanowiących część asortymentu zarządzanych usług komunikacji biznesowych (MBCS - Managed Business Communication Services).

Koncern dostarczy również aplikację 8640 CMM (Corporate Mobility Manager), uruchamianą na platformie 8690 OSP (Open Service Platform) i odpowiedzialną za obsługę połączeń wykonywanych przez pracowników (protokół SIP, sieci IP, PSTN, komórkowe). Z ich punktu widzenia nowe rozwiązanie pozwala mniej troszczyć się o koszty i dostępność funkcjonalności dla połączeń realizowanych poprzez telefony komórkowe.


TOP 200