FCoE - nowy pomysł na sieci SAN

Grupa producentów systemów pamięci masowych zaproponowała opracowanie nowej specyfikacji, pozwalającej przesyłać dane Fibre Channel przez połączenia Ethernet. W opinii pomysłodawców tej koncepcji, pozwoli to budować tańszym kosztem środowiska sieciowe obsługujące systemy pamięci masowych.

Grupa producentów systemów pamięci masowych zaproponowała opracowanie nowej specyfikacji, pozwalającej przesyłać dane Fibre Channel przez połączenia Ethernet. W opinii pomysłodawców tej koncepcji, pozwoli to budować tańszym kosztem środowiska sieciowe obsługujące systemy pamięci masowych.

Technologia Fibre Channel jest już od dawna stosowana w systemach informatycznych, gdzie obsługuje sieci pamięci masowych SAN (Storage Area Network). Wśród firm i organizacji proponujących opracowanie nowego standardu Fibre Channel over Ethernet (FCoE) i zarekomendowanie go instytutowi American National Standards Institute (ANSI) są: Brocade, Cisco, EMC, Emulex, IBM, Intel, Nuova Systems, QLogic i Sun.

Jeśli standard zostanie opracowany i zaakceptowany, będzie to pierwszy krok na drodze do powstania konwergentnej infrastruktury, obsługującej zarówno Ethernet, jak i technologię Fibre Channel. Infrastruktura taka będzie bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla tych firm, które już mają sieci SAN oparte na protokole Fibre Channel, ale chcą je ściśle zintegrować z sieciami LAN opartymi na połączeniach Ethernet. Nowy protokół FCoE ma wiele zalet, których nie posiada protokół iSCSI. Te zalety predysponują go do stosowania w centrach danych zawierających rozbudowane struktury pamięci masowych.

Tylko jeden adapter

FCoE - nowy pomysł na sieci SAN

Protokoły FCoE i iSCSI

Stosując rozwiązania wspierające standard FCoE, użytkownicy będą mogli stosować tylko jeden adapter sieciowy, który będzie obsługiwać zarówno dane przesyłane przez sieć LAN, jak i dane Fibre Channel obsługiwane przez sieci SAN.

FCoE pozwoli ograniczyć straty będące wynikiem utraty pakietów, które to zjawisko występuje nagminnie w sieciach Ethernet. Inaczej niż standardowe przełączniki Ethernet, protokół Fibre Channel nie toleruje gubienia pakietów.

Dlatego przełączniki mające obsługiwać technologię FCoE, aby sprostać wymaganiom stawianym przez Fibre Channel, będą musiały wspierać zaawansowane mechanizmy kontroli przepływu pakietów. Ethernet cały czas ewoluuje, dlatego można sobie wyobrazić rozszerzenia wprowadzone do tej technologii, które wyeliminują niemal całkowicie zjawisko gubienia pakietów. Wiadomo już, że nad rozszerzeniami takimi pracuje IEEE.

Koncepcja FCoE jest zdaniem specjalistów bardzo interesująca, ponieważ integruje oba środowiska (Etherent i Fibre Channel) na bardzo niskim, fizycznym poziomie. Dla tych użytkowników, którzy poszukują rozwiązania unifikującego posiadaną przez nich strukturę okablowania, jest to wręcz idealna metoda.

Z myślą o 10 Gb/s

Oczekuje się, że proponowany standard FCoE będzie implementowany głównie w środowiskach opartych na Ethernecie 10 Gb/s. Użytkownicy będą musieli instalować w urządzeniach sieciowych (w tym w serwerach) specjalne adaptery (karty sieciowe). Serwery będą postrzegać takie interfejsy jako karty typu Fibre Channel, podczas gdy w całej strukturze sieciowej będą one pełnić rolę standardowych kart Ethernet.

Protokół FCoE różni się tym od protokołu iSCSI, że operuje w warstwie 2 (Data Link) Ethernetu. Różni się też od protokołów IFCP (Internet Fibre Channel Protocol) i FCIP (Fibre Channel over IP), które zagnieżdżają ramki Fibre Channel w protokole TCP/IP. Ponieważ FCoE działa w warstwie drugiej modelu OSI, nie występują tu żadne dodatkowe obciążenia wnoszone w innych rozwiązaniach przez protokół TCP/IP.

Proponowana specyfikacja różni się też od rozwiązania proponowanego przez Cisco, znanego pod skrótami DCE (Data Center Ethernet) lub LLE (Low Latency Ethernet). Jest to rozwiązanie oparte na konwergentnych kanałach I/O, które obsługują zarówno ruch Ethernet, jak i Fibre Channel, wykorzystując do tego celu wirtualne ścieżki. Wirtualne ścieżki obsługujące ruch Ethernet tolerują wtedy zjawisko gubienia ramek, podczas gdy ścieżki obsługujące ruch FC już nie.

Członkowie komitetu ANSI T11 - odpowiedzialnego za standardy Fibre Channel - zapowiadają, że standard FCoE będzie ratyfikowany w ciągu najbliższych 18 do 24 miesięcy, a pierwsze implementacje mogą się pojawić na rynku w 2009 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200