FAT-32X - dla grubych dysków

Wraz ze wzrostem pojemności dysków twardych powraca problem tworzenia dużych partycji w Windows. Wymusza to korzystanie z dodatkowych narzędzi.

Wraz ze wzrostem pojemności dysków twardych powraca problem tworzenia dużych partycji w Windows. Wymusza to korzystanie z dodatkowych narzędzi.

Windows 95 i wcześniejsze systemy operacyjne do komputerów PC wykorzytywały16-bitową tabelę alokacji plików (FAT-16), która mogła obsługiwać dyski o maksymalnej pojemności 2 GB. Im większy dysk, tym mniej efektywny zapis danych. W przypadku dysków, których pojemność jest większa niż 1 GB, nawet najmniejszy plik (np. 1-bajtowy) zajmuje jeden klaster, czyli 32 KB.

Wraz z systemem Windows 95B pojawił się nowy system alokacji plików - FAT-32, który zakłada na dyskach o pojemności do 8 GB klastry, mające zaledwie 4 KB. Umożliwia to - po przejściu z tabeli FAT-16 na tabelę FAT-32 - zapisanie na tym samym dysku znacznie większej liczby danych (średnio o ponad 20%). Mając dysk CD-ROM z systemem Windows 98, można to sprawdzić, uruchamiając program Fat32win.exe, który znajduje się w katalogu X:\Tools\Reskit\Config (X: określa stację CD-ROM).

Pomocnik niezależny

Dołączone do Windows 95 narzędzie umożliwiające konwersję z FAT-16 na FAT-32 przeprowadza formatowanie i partycjonowanie dysku od początku, wszystkie zapisane na nim dane są więc tracone. Windows 98 ma lepszy program bez tej wady. Oba narzędzia jednak nie umożliwiają konwersji tabeli FAT w drugą stronę. Obecnie pojawiają się programy narzędziowe niezależnych firm, które wyposażono w te i inne pożyteczne funkcje. Jednym z nich jest PartitionMagic 4.0, opracowany przez firmę PowerQuest.

PartitionMagic wykonuje operację konwersji tabel FAT w obie strony, ponadto udostępniając przydatną funkcję BootMagic, dzięki której można tak skonfigurować system, że pozwala on na inicjację jednego z wielu systemów operacyjnych zainstalowanych na jednym dysku, np. Windows, Windows NT, Linux itd. Szczegółowe informacje o tym programie można znaleźć w Internecie pod adresem:http://www.powerquest.com/press/pm4available.html .

Granice objętości

Wraz ze wzrostem pojemności dysków pojawiają się nowe problemy. Przykładowo, dla dysków o pojemności większej niż 8 GB Microsoft zaleca użycie narzędzia FAT-32X, gdyż program ten umożliwia wykonanie operacji partycjonowania dysków, które mają więcej niż 1024 cylindry. Dla większości systemów BIOS instalowanych w komputerach PC jest to maksymalna liczba cylindrów dysku. Istnieje też pewne ograniczenie. FAT-32X obsługuje wprawdzie dyski o pojemności do 2 TB, lecz - zgodnie z dokumentem Microsoft Knowledge Base oznaczonym numerem Q154997 - partycja boot nie może być większa niż 7,8 GB. Jest to związane z ograniczeniami sprzętowymi, z którymi nie radzi sobie przerwanie nr 13. Stąd wniosek, że obecnie pojedyncza partycja C: nie może być większa niż 7,8 GB.

<hr size=1 noshade>Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i wielu innych pozycji o systemie Windows.

E-mail: brian_livingston@infoworld.com .

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. Janusz Chustecki


TOP 200