Exchange wspomaganie zarządzania

Do nadzoru nad systemem Exchange często są niezbędne dodatkowe narzędzia. Produkty firm Microsoft, Quest i Zenprise pomagają w sprawnym zarządzaniu siecią takich serwerów.

Do nadzoru nad systemem Exchange często są niezbędne dodatkowe narzędzia. Produkty firm Microsoft, Quest i Zenprise pomagają w sprawnym zarządzaniu siecią takich serwerów.

Gdy weźmie się pod uwagę liczbę różnych aplikacji, usług, a także ustawień systemu operacyjnego, które muszą być skonfigurowane w celu utworzenia prawidłowo pracującego serwera Exchange, to nie można się dziwić, iż wielu administratorów poświęca mnóstwo czasu, aby utrzymać swoje systemy w stanie gotowości. Podstawowe oprogramowanie MMC (Microsoft Management Console) i Exchange Manager, dostarczane z serwerem Exchange, zapewnia narzędzia do konfigurowania, ale brak w nich raportowania, alarmów czy mechanizmów lokalizowania problemów.

Przedstawiamy ocenę trzech produktów, które powinny ułatwiać te zadania: Microsoft Exchange 2003 Management Pack for MOM (Microsoft Operations Manager) 2005, Spotlight on Exchange firmy Quest i Zenprise.

Exchange wspomaganie zarządzania

Rozkład mechanizmów zarządzania

Zestaw testowy obejmował dwa sterowniki AD (Active Directory), dwa serwery Exchange oraz urządzenie antyspamowe Mirapoint RazoGate 100. Wszystkie testowane produkty wymagają skonfigurowania kont użytkowników z uprawnieniami administratora na monitorowanym serwerze Exchange, jak również ustawienia testowych skrzynek pocztowych, do których mogą wysyłać pocztę. Poprawne skonfigurowanie tych kont może być męczące, ale nie jest to wadą samych narzędzi zarządzania Exchange, a jedynie odzwierciedleniem zawiłości struktury pozwoleń w Windows Active Directory.

Testowano kilka sytuacji błędnych - połączenia między dwoma serwerami z zerowym przydziałem obszaru na dysku serwera oraz zatrzymanie usługi Exchange - i obserwowano jak produkty obsłużą takie scenariusze. Sprawdzano także możliwości raportowania.

Wszystkie trzy produkty stosują podobne podejście: zbierają dane z serwerów Exchange w danej organizacji, korzystając z kont z uprawnieniami administratora, zamiast z agentów pracujących na serwerze. Zebrane dane przechowują w bazie danych Microsoft SQL Server (w wersji pełnej lub w wersji runtime MSDE - Microsoft SQL Server Database Engine).

Każdy z testowanych produktów kładzie jednak nacisk na inne elementy i dlatego też mają one różne zestawy mechanizmów. Quest pozwala na konfigurowanie i zarządzanie wieloma serwerami Exchange. Exchange Pack for MOM 2005 łączy monitorowanie i zarządzanie z bazą wiedzy użyteczną w rozwiązywaniu problemów, natomiast Zenprise skupia się wyłącznie na lokalizowaniu problemów. (Zenprise jest w istocie narzędziem diagnostycznym dla Exchange i został oceniony na podstawie innych kryteriów niż pozostałe produkty).

Administratorzy Exchange poszukują w narzędziach zarządzania zazwyczaj cech specyficznych dla własnych problemów, tak więc te trzy produkty - samodzielnie lub w połączeniu - mogą spełniać rozmaite potrzeby. Jedni administratorzy poszukują raportowania i alarmów, inni możliwości lokalizowania problemów, takich jak oferowane przez Zenprise i Exchange Management Pack for MOM 2005. Jeszcze inni potrzebują możliwości śledzenia przepływu poczty - dla jednego użytkownika i serwera, do miejsca przeznaczenia - mechanizmy takie zawierają Quest i MOM.

Żaden z testowanych produktów nie pokrywa w pełni wszystkich potrzeb (zob. "Co wybrać?"), jednak po zainstalowaniu każdy z nich dostarczy znacznie więcej informacji o serwerach Exchange, niż można uzyskać poprzez zastosowanie standardowych narzędzi Exchange.

Quest Spotlight on Exchange 5.2.0

Exchange wspomaganie zarządzania

Quest Spotlight on Exchange 5.2.0

Firma Quest oferuje kilka produktów dla Exchange, sprzedawanych oddzielnie lub w jednym z trzech zestawów. Testom poddano Quest SoE (Spotlight on Exchange) 5.2.0, ogólne narzędzia zarządzania Exchange oraz Management Console for Exchange 1.0.2, która jest rozszerzeniem Microsoft MMC, działającym jako komponent centralny.

Quest oferuje także kilka innych produktów do zarządzania różnymi aspektami Exchange - wykorzystaniem pamięci, odtwarzaniem i archiwizowaniem, listami dystrybucyjnymi, usługami katalogowymi, zadaniami migracji, a nawet obchodzeniem uszkodzeń Exchange. Wszystkie są złączami programowymi (plug-in) do Management Console.

Rozwiązanie Questa przygotowane jest do zarządzania dużymi sieciami serwerów Exchange. SoE zapewnia topologiczne odwzorowanie środowiska Exchange oraz alarmy, raportowanie i narzędzia diagnostyczne. Management Console for Exchange jest bezpłatnym złączem programowym do MMC, które może być używane jako zunifikowane narzędzie zarządzania dla wszystkich produktów Questa. Za cenę 3 USD za zarządzaną skrzynkę można uzyskać sporą funkcjonalność.

Instalowanie SoE jest z konieczności nieco skomplikowane, ponieważ wykorzystuje serwer SQL w wersji pełnej lub MSDE, jak również serwer webowy IIS. Wymaga także Microsoft Database Access Components, w wersji co najmniej 2.7, .Net Framework 1.1, Exchange System Management Tools oraz IE wersji 5.5 lub 6.0, które to elementy są na szczęście bezpłatne. Pracuje na platformach Windows 2000 Server lub 2003 Server, a także Windows 2000 Pro lub XP.

Pełny instalator dla SoE zajmuje 120 MB, w których mieści się wybrany serwer SQL, MDAC i .Net Framework. Jeżeli takie komponenty są już dostępne, to można sprowadzić mniejszą wersję - 36 MB. Konieczne jest także ustawienie kont pozwalających na dostęp do serwerów Exchange, które mają być zarządzane, jak również kont dla serwerów SQL i IIS.

Po wykonaniu tego wszystkiego, system automatycznie wykrywa serwery Exchange, Active Directory i inne komponenty systemu pocztowego, dodając je do struktury SoE.

Dostęp do SoE uzyskiwany jest poprzez wtyczkę do MMC lub za pośrednictwem przeglądarki, po użyciu URL do serwera IIS. UI (User Interface) zarządzania pozwala na zbieranie danych, uruchamianie testów diagnostycznych i ustawianie alarmów powiadamiających o przekroczeniu ustawionych progów. Narzędzia zbierania danych i raportowania są obszerne i powiadamiają o niemal wszystkich zdarzeniach pojawiających się na zarządzanych serwerach.

Narzędzia diagnostyczne są użyteczne. Pokrywają one pięć podstawowych obszarów: adekwatność pamięci wiadomości, logowanie do skrzynek, dostarczanie wiadomości, dostępność OWA (Outlook Web Access) i zewnętrzny transfer wiadomości. Zapewniają więcej danych, niż narzędzia wbudowane w Exchange, ale nie dają takiego zakresu testów jak Zenprise czy nawet Management Pack for MOM.

Ogólnie, SoE jest bardzo pojemnym narzędziem raportowania i alarmowania, z pewnymi możliwościami diagnostycznymi. Zapewnia wiele funkcji za relatywnie niską cenę oraz podejmuje się kilku zadań zarządzania Exchange, z którymi administratorzy miewają zazwyczaj kłopoty. Po połączeniu z innymi narzędziami Exchange oferowanymi przez Quest, SoE zapewnia spory zakres funkcjonalności.

Producent: Quest Software (http://www.quest.com )

Cena: SoE - 3 USD za skrzynkę, Management Console for Exchange jest bezpłatna przy zakupie dowolnego innego z produktów Quest Availability Suite. Dostępna trzydziestodniowa wersja próbna.

Platforma: Windows; obsługuje Exchange 5.5, 2000 i 2003.

Cechy: SoE jest dobrym narzędziem do monitorowania, zarządzania i diagnozowania dużych sieci Exchange. Cechuje się dość skomplikowaną instalacją, ale mechanizmy topologicznego odwzorowania są bardzo użyteczne i SoE może być łatwo zintegrowana z innymi produktami Quest, zapewniającymi szerszy zakres funkcji administrowania Exchange.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200