Exchange Server Microsoftu

Microsoft rozpoczął dostarczanie testerom wersji beta Exchange Servera. Testerzy uzyskają wersję beta opartą na Windows NT, a także oprogramowanie klienckie dla 16 i 32-bitowych Windows oraz DOS. Wciąż w fazie projektowania są są klienci dla Unixa i Macintosha.

Microsoft rozpoczął dostarczanie testerom wersji beta Exchange Servera. Testerzy uzyskają wersję beta opartą na Windows NT, a także oprogramowanie klienckie dla 16 i 32-bitowych Windows oraz DOS. Wciąż w fazie projektowania są są klienci dla Unixa i Macintosha.

Obecnie Exchange Server charakteryzuje się obsługą protokołów komunikacyjnych Mail Transfer Protocol, X.400 i TCP/IP. Nowy produkt ma również klucz szyfrowania i zabezpieczania cyfrowym podpisem. Dotychczas nową wersję wyposażono w duplikację server-to-server; server-to-client będzie dołączona później. Microsoft w pełni zintegrował Exchange Server z innymi aplikacjami ze środowiska Windows poprzez obsługę OLE, Dynamic Data Exchange (DDE) i Open Database Connectivity (ODBC). Serwer może łączyć się z innymi systemami poczty posługującymi się Messaging Application Programming Interface (MAPI).

Użytkownicy systemu mogą wysyłać wiadomości bez przełączania się między aplikacjami. Każda wiadomość dzięki ikonie identyfikuje program, za pomocą którego została stworzona i automatycznie uruchamia go, gdy użytkownik przystąpi do edycji. Administratorzy sieci są w stanie definiować maksymalnie siedem typów użytkowników i przypisać im prawa dostępu do sieciowych rejestrów w Windows NT. Klient Exchange Server może pracować z Exchange Server lub Microsoft Mail 3.X. Firma będzie również oferować "source extractor" mający za zadanie ułatwić migrację z Microsoft Mail i innych LAN-owskich systemów poczty elektronicznej do Exchange Server. "Migration assistant" umożliwi konwersję katalogów. Nowy system pozwoli użytkownikom na uzyskiwanie informacji z różnych źródeł, takich jak faks czy serwisy on-line.


TOP 200