Exchange Server 2003 satysfakcjonujące zmiany

Najnowsze wydanie Microsoft Exchange 2003 oferuje taką wydajność, bezpieczeństwo i mechanizmy antyspamowe, jakich długo oczekiwali użytkownicy.

Najnowsze wydanie Microsoft Exchange 2003 oferuje taką wydajność, bezpieczeństwo i mechanizmy antyspamowe, jakich długo oczekiwali użytkownicy.

Nowy Exchange Server 2003 zawiera okazałą listę mechanizmów oraz rozszerzeń. Chociaż być może nie jest ona wystarczająca, aby zachęcić użytkowników innych systemów messagingu do przejścia na Exchange, to jednak dotychczasowi użytkownicy tego systemu powinni być zadowoleni z tych udoskonaleń. Należy także docenić klienta Outlook 2003, który został wyposażony w lepsze filtry antyspamowe.

Exchange wymaga platformy Windows Server 2000 Service Pack 3 lub Windows Server 2003. Ta ostatnia zapewnia dodatkowe możliwości funkcjonalne Exchange, takie jak obsługa klastrów (do dziewięciu węzłów). Usługi Volume Shadow Copy - nowość w Win Server 2003 - mogą zapewniać funkcje replikacji bazy danych dla magazynów wiadomości Exchange. Taka kopia bazy danych może być użyta do szybkiego obejścia uszkodzenia.

Windows Server 2003 różni się od poprzednich wersji m.in. tym, że większość usług jest domyślnie wyłączona. Aby więc zapewnić skuteczną instalację Exchange 2003, dołączono nowe narzędzia, które wspomagają użytkownika w poprawnym konfigurowaniu Windows Server i Active Directory, a także pomagają sprawdzić taką konfigurację. Uniemożliwiają one kontynuowanie procesu, zanim nie sprawdzi się wszystkich zadań z listy kontrolnej.

Exchange Server 2003 satysfakcjonujące zmiany

Nowym mechanizmem w Exchange 2003 jest zdolność eliminowania niepożądanych przesyłek pocztowych - spamów (albo w terminologii Microsoftu - junk e-mail). Nowy Exchange zawiera dodatkowe możliwości filtrowania dostępne na poziomie bramy SMTP, czyli w punkcie odbiorczym wszystkich przesyłek pocztowych wychodzących z Internetu. Wiadomości mogą być blokowane, a kryterium jest użytkownik lub domena, z której pochodzi poczta lub dla kogo jest przeznaczona. Niektóre mechanizmy antyspamowe są zawarte także na poziomie klienta Outlook 2003.

Kolejnym cennym narzędziem jest Mailbox Recovery Center. W przeszłości, jeżeli konto Active Directory zostało odłączone od skrzynki pocztowej użytkownika (w wyniku uszkodzenia, usunięcia itp.), jedynym rozwiązaniem było utworzenie nowej, pustej skrzynki pocztowej dla tego użytkownika. Mailbox Recovery Center pozwala teraz na wykrywanie "osieroconych" skrzynek pocztowych i ponowne ich przyłączanie do kont Active Directory. Ostrzega także o konfliktach, jeżeli ta sama skrzynka pocztowa jest przydzielona dwóm różnym użytkownikom.

W nowym wydaniu poświęcono więcej uwagi listom dystrybucyjnym. Po pierwsze, proces buforowania został tak przekonstruowany, że kwerendy list dystrybucyjnych są wykonywane znacznie szybciej. Przy wykonywaniu nowej kwerendy w Active Directory rezultaty są częściej dostępne już w buforze. Kwerendy mogą być używane do selekcjonowania grup użytkowników lub innych grup wg wielu pól w Active Directory. Przykładowo, można wyszukiwać wszystkie osoby związane ze sprzedażą lub wśród nich tylko menedżerów.

Kolejna poprawa wydajności jest związana z lepszym wykorzystaniem pamięci wirtualnej. Nowy Exchange składa zróżnicowane zapotrzebowanie na pamięć - w zależności od rozmiaru pamięci dostępnej w systemie - zamiast używania sztywno ustalonych wartości. Starsze wersje mogły przydzielać dużą liczbę niewielkich bloków pamięci do wykonania zadania. Exchange 2003 optymalizuje zlecenia przydziału pamięci, organizując je w rzadsze i większe zlecenia w celu uniknięcia marnotrawstwa fragmentów przydzielonej pamięci. Jeżeli Exchange wykryje, że nie jest skonfigurowany optymalnie, to wysyła powiadomienie do Event Viewer w celu zasygnalizowania niezbędnych zmian.

Dokumentacja w formie online jest dostępna w Microsoft Technical Library, co pozwala firmie na jej szybkie uaktualnianie w razie potrzeby.

Exchange Server 2003

Zalety: lista kontrolna instalacji; ulepszony interfejs webowy; liczne ulepszenia wydajnościowe

Wady: do tunelowania HTTP/RCP jest niezbędny dedykowany serwer

Cena: standard (MOLP) - ok. 3500 zł brutto, enterprise (MOLP) - ok. 20 000 zł brutto


TOP 200