Excel analityk

W Excelu 2000 zmieniły się przede wszystkim narzędzia dla programistów, obsługa WWW i opcje dostępu do danych. W efekcie stał się on interesującym narzędziem analitycznym.

W Excelu 2000 zmieniły się przede wszystkim narzędzia dla programistów, obsługa WWW i opcje dostępu do danych. W efekcie stał się on interesującym narzędziem analitycznym.

Excel należy do najczęściej wykorzystywanych narzędzi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Mimo że jest przeznaczony do wykonywania operacji w arkuszu kalkulacyjnym, pozwala w łatwy sposób tworzyć proste bazy danych czy analizować wyniki dostarczane przez inne programy.

W nowej wersji Excel 2000 wprowadzono kilka udogodnień ułatwiających pracę przeciętnemu użytkownikowi. Elementem, który prawdopodobnie będzie najczęściej wykorzystywany, jest nowy schowek, pozwalający przechowywać 12 dowolnych elementów. Specjalny pasek narzędziowy pozwala podejrzeć pierwsze 50 znaków tekstu, wkleić wszystkie lub wybrane elementy.

Wreszcie zmieniono sposób wyróżniania zaznaczonych komórek, wprowadzając automatyczną zmianę koloru tekstu. Dotychczas, zwykle po zaznaczeniu komórek nie można było odczytać tekstu, bo Excel dopełniał kolor, co powodowało, że czarne litery były wyświetlane na czarnym tle.

Excel 2000 wzbogacono w predefiniowane formaty z czterocyfrowym zapisem daty. Nie została jednak rozszerzona lista funkcji arkusza.

Najwięcej zmian w Excelu 2000 wprowadzono w narzędziach dla programistów, obsłudze WWW i opcjach dostępu do danych.

Programowanie

Excel 2000 zawiera nowy moduł Visual Basic for Application 6.0 (współdzielony z pozostałymi elementami Office). Dotychczasowy kod może działać bez większych zmian. VBA 6.0 pozwala na cyfrowe podpisywanie makr, co zwiększa ochronę przed wirusami (w VBA 6.0 pisanie makrowirusów jest łatwiejsze niż w Office 2000).

Dotychczas, chcąc utworzyć własne okno do wprowadzania danych w Excelu, należało umieścić na arkuszu odpowiednie kontrolki, a następnie połączyć je złożonym kodem napisanym w VB. VBA 6.0 pozwala na tworzenie tzw. UserForms pełniących rolę niemodalnych formularzy, które doskonale służą np. do kontroli informacji wpisywanych do arkusza.

Excel 2000 ponadto pozwala na korzystanie z Microsoft Script Editor, specjalnego narzędzia do edycji arkusza Excela tak, jakby to była strona HTML. Jest to możliwe, gdyż pliki Excela 2000 mogą być zapisywane w formacie XML, który pozwala definiować niemal dowolną hierarchię informacji i równocześnie zapisywać dokument odpowiadający danej hierarchii. Odwołując się do informacji znajdujących się w arkuszu, można korzystać ze specjalnej hierarchii obiektów Excela lub definicji określonych w XML. Można także przy użyciu Microsoft Script Editor tworzyć skrypty przeznaczone do uruchamiania w przeglądarce. Skrypty te można także wykorzystywać z poziomu kodu w VBA.

Dostęp do danych

Excel, podobnie jak inne aplikacje Office 2000, do dostępu do danych wykorzystuje technologię ADO/OLE DB. Pozwala to z jednej strony na dostęp do wielu różnych źródeł danych, z drugiej - nie wymusza, by programista z poziomu Excela obsługiwał zewnętrzne dane inaczej niż np. w MS Access.

W poprzednich wersjach Excela nie było problemu z importowaniem danych, lecz nie było możliwości automatyzowania ich aktualizacji. Excel 2000 pozwala w prosty sposób przeprowadzić aktualizację arkusza informacjami pochodzącymi z dowolnego źródła.

W Excelu 2000 wprowadzono nowy kreator do importowania danych ze stron HTML. Można np. określić, że z danej strony należy odczytać tylko dane z wybranej tabeli czy np. importować cały tekst i wstawić w podsumowaniu raportu. Źródłem danych nie musi być statyczna strona HTML. Możliwe jest stworzenie strony ASP na serwerze WWW, która dostarczałaby "surowe" dane do raportu, a analizę w Excelu oprzeć na tabeli umieszczonej w ASP.

Znacznie udoskonalono kreator importu plików tekstowych. Są one traktowane tak samo jak inne źródła danych (arkusz może się zmieniać wraz ze zmianą pliku). W opcjach można ustawiać separator dziesiętny (i separator tysiąca) niezależnie od ustawień regionalnych na komputerze.


TOP 200